26 เม.ย. 2020 เวลา 06:38 • โควิด-19
20200426
เราจะลดการใช้ธนบัตร (เงิน) ได้อย่างไร
เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19
ถึงแม้จะมีการโอนเงินทาง Mobile Banking หรือ Prompt Pay
ก็สามารถลดการใช้ธนบัตรลงได้บ้าง
เมืองไทยเรา ก็มีบริษัทเอกชนทำ E Wallet ขึ้นมาหลายบริษัท
แต่ก็ไม่สามารถลดการใช้ธนบัตรลงได้มากนัก
เพราะใช้ได้กับธุรกิจของตนและพันธมิตรอีกไม่กี่บริษัท จึงอยู่ในวงจำกัด
ขอเสนอให้...
ธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบ Digital Baht
หรือเรียกว่า Cryptocurrency อาจจะใช้ชื่อ BahtCoin ก็ได้
เพื่อให้ทุกคนในประเทศไทย เชื่อมันและยอมรับ
พร้อมกับพัฒนาระบบ E Wallet เพื่อให้คนทั้งประเทศเปิดบัญชี
แล้วพร้อมนำไป ซื้อหรือขายสินค้า ทั้งประเทศ
โดยผ่าน Application บนมือถือ
ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน หรือตามตลาดสด ฯลฯ ทุกที่ในประเทศไทย
จึงจะเห็นผลการใช้ธนบัตร ลงได้จริง ๆ
ชำระเงิน online...
แนวทางการใช้ระบบ E Wallet ชื่อ Calibra ด้วยสกุลเงิน Libra
ชำระผ่าน Messenger ของ facebook
หรือ การชำระเงินบนระบบ Ali pay
ชำระเงิน offline...
และแนวทาง การใช้งานแบบชำระเงิน โดยการ scan QR code
ผ่าน App Wechat Pay ของประเทศจีน
สิ่งสำคัญที่สุด คือคนใช้จ่าย
Facebook เริ่มจากระบบ social ให้คนเข้าคุยกันฟรี
แล้วมาคิดค่าโฆษณากับผู้ขายสินค้า ขายได้จึงคิดค่าบริการ
ไม่คิดกับคนซื้อ
เป็นโอกาสดีของประเทศไทย
ที่มีการลงทะเบียนคนที่จะมาขอรับการช่วยเหลือ 27 ล้านคน
มีเบอร์โทรทุกคน ในการติดต่อเชื่อมโยง
เรามีฐานข้อมูลผู้ที่จะมาใช้ระบบนี้แล้ว
ที่เหลือรัฐต้องสนับสนุน ให้ผู้ขาย สมัครเข้ามาขายในระบบ
ระบบสามารถแยกกลุ่มประเภทคนขายได้ มีภาษีหรือไม่
หรืออาจจะสร้าง Social Application ครอบไปให้คน 27 ล้านคนได้ใช้คุยกัน
ซื้อขายของกัน เก็บค่าโฆษณาได้อีก
รัฐจะเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ระบบไม่ต้องมีเอกสารอีกต่อไป
เพราะข้อมูลการซื้อขาย บุคคลอยู่ในระบบทั้งหมด ตรวจสอบได้
ซื้อขาย ก็หักเงินค่าบริการค่าภาษีได้
จ่ายค่านำ้ค่าไฟฟ้า ค่าโอนที่ดิน ค่าภาษีรถยนต์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ ได้ทั้งหมด ไม่ต้องมีธนบัตรเลย
รีบทำ ก่อนที่ facebook จะแย่งคนไปเป็นลูกค้าเค้าทั้งหมด