28 เม.ย. 2020 เวลา 06:40 • โควิด-19
มติครม ไม่เลื่อนวันหยุด
เน้น ทำงานที่บ้าน
เว้นระยะห่าง
สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ