19 พ.ค. 2020 เวลา 09:32 • ธุรกิจ
New normal also needs a new you!
มาเป็นคนใหม่ในโลกใหม่กัน!
5 ขั้นตอนทรานส์ฟอร์มตนเองสู่ New Normal
1️⃣ Mind Transformation - ปรับใจ
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ ปรับทัศนคติของเราให้พร้อมรับสิ่งใหม่ คิดเสมอว่าอะไรที่เคยเป็นความสะดวกสะบายของเราอาจไม่ได้ดีเสมอไป และลองให้โอกาสความลำบากและความไม่ถนัด เพราะมันจะพาเราออกไปจาก comfort zone ของตัวเอง
2️⃣ Time Transformation - ปรับเวลา
เปลี่ยนการบริหารเวลาทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อาจลองตื่นเช้าขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องที่ไม่เคยศึกษา ลองลดกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเดิมๆที่ไม่ได้สร้างคุณค่าใหม่ โดยอาจแจกงานให้คนอื่นทำ และพยายามใช้เวลากับเรื่องที่สนใจเพื่อสร้างอนาคตมากขึ้น เช่นการเรียนออนไลน์
หรือการทดลองหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ
3️⃣ Lifestyle Transformation - ปรับรูปแบบชีวิต
ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา ค่าใช้จ่ายอะไรที่เคยสูง อาจลดลง เน้นเรื่อง สุขภาพ ความสบายใจ และความสุขเรียบง่ายจากความพอดี ง่าย งาม
4️⃣ Space Transformation - ปรับพื้นที่
ปรับพื้นที่ ปรับฮวงจุ้ย ปรับโต๊ะทำงานต่างๆเสียบ้าง เพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ โล่ง โปร่ง สบาย พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ ของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้ ก็ทิ้งไปซะ (ถ้าไม่เกิดสปาร์คจอย)
5️⃣ Social Transformation - ปรับสังคม
คนเปลี่ยนได้ด้วยคน ลองปรับเปลี่ยน บริบท สังคม เพื่อนฝูงที่เราอยู่ อาจจะเริ่มจากการ ลองเรียนคลาสต่างๆ เพื่อเจอคนใหม่ๆ หรือลองไปเข้าชมรม หรือ Group ต่างๆ ใน online เพื่อที่จะได้พาตัวเองเข้าสู่โลกใหม่ๆ
#NEOBYCMMU #NewOpportunity #NewEducation