มีบัญชีอยู่แล้ว?
เนื่องจากเพจมีสมาชิกใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการติดตามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ร่วมกันในแต่ละคอนเทนต์ ผมเลยอยากชี้แจงจุดยืนบางอย่างของเพจ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบ และเข้าใจบริบทของเพจแห่งนี้ เพื่อไม่ให้คอนเทนต์ในเพจถูกใช้เป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยปราศจากเหตุผล และความเข้าใจต่อสังคมโลกที่มีความแตกต่างกันในมิติต่างๆ ซึ่งหากใครอยากอ่านบทความหรือติดตามคอนเทนต์ในเพจนี้ อย่างน้อยต้องเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้ และไม่ใช้บรรทัดฐานทางสังคมที่ตัวเองคุ้นเคยมาเป็นตัวติดสินว่า อะไรถูกหรือผิด หากเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ หรือหลักสิทธิมนุษยนชน
3
ทางเพจยังคงยืนยันเสมอว่า เพจแห่งนี้ไม่ได้ต้องการปั่นยอดไลค์ หรือยอดติดตามที่มาจากการสร้างประเด็นดราม่าที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่ต้องการสร้างผู้ติดตามที่มีคุณภาพ ที่พร้อมจะเปิดใจรับและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีเหตุและผล เพราะฉะนั้นหวังว่าผู้ติดตามทุกท่านจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของผม และในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันที่มีคุณภาพต่อไป
2
ด้วยความเคารพ จากแอดมิน
    Anocha Kunatum
    สนับสนุน45 เพชร
    ธีระวัฒน์แพรกเมือง
    เราวิวัฒพัฒนาการได้ทั่วครับ ยานเรามีอยู่ทั่วครับเรามีอยู่รอบบริวาณแต่มันเป็นยานพาหนะซึ่งมันทำมาจากไทยเทเนียมมันคือรถยนย์ครับ