เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ คือหนทางในการเพิ่มความนับถือตนเอง
Learning to say no is the way to raise self-esteem! (English follows)
คนที่เป็นคนขี้เกรงใจมักจะตกอยู่ในฐานะถูกเอาเปรียบและไม่กล้าปฏิเสธคนอื่น ยิ่งเราฝืนตนเองและไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการมากเท่าไหร่ ความนับถือในตนเองของเราก็จะ... อ่านต่อ