ผมกำลังมีแนวคิดจะทำเรื่องเกี่ยวกับ การพูดคุยกับประชาชนทั่วไป
คนละไม่เกิน 5-10 นาที
ทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างและอยากจะสอบถามอะไรผมบ้าง
ฝากกดติดตามผมทุกช่องทางไว้ได้เลยครับ
    Tanaawin Chaichowichit
    ยังหล่อ เหมือนเดิม นะครับ