ผมกำลังมีแนวคิดจะทำเรื่องเกี่ยวกับ การพูดคุยกับประชาชนทั่วไป
คนละไม่เกิน 5-10 นาที... อ่านต่อ