โพสต์

ผมกำลังมีแนวคิดจะทำเรื่องเกี่ยวกับ การพูดคุยกับประชาชนทั่วไป
คนละไม่เกิน 5-10 นาที
ทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างและอยากจะสอบถามอะไรผมบ้าง...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้