ก่อนที่จะนำท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม
ก็จะถือโอกาส นำท่านทั้งหลาย
ขอขมาพระรัตนตรัย ขออธิษฐานถอดถอนต่างๆ
เพื่อปลดล็อคเงื่อนปมต่างๆ พันธนาการต่างๆ
ให้คลี่คลาย เบาบางลงไป
ก็ให้ตั้งใจให้ดี
"ขอนอบน้อม แด่พระรัตนตรัย
แต่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ละเมิดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย
ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
ต่อครูบาอาจารย์
ต่อบิดามารดา
ต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน
ต่อทุกสรรพชีวิต จิตวิญญาณ
ด้วยกาย ก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี
มีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี
ที่ผ่านมาแล้ว
ตั้งแต่อดีต จะกี่ยุค กี่สมัยก็ตาม
จนถึงปัจจุบัน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรม
ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อท่านทั้งหลาย
ขอท่านทั้งหลาย ได้โปรดอดโทษ
ซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอกรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรมด้วยเทอญ"
ทุกสิ่งทุกอย่างพึงเป็นอโหสิกรรม ต่อกันและกัน
"ด้วยบารมีธรรม แห่งข้าพเจ้า
ขอถอดถอน ความเห็นผิด
ความหลงตั้งเอา ความหลงปรารถนาเอา
ความหลงยึดติด ในทุกสิ่งทุกอย่าง
1
จะเป็นทางโลกก็ตาม ทางธรรมก็ตาม
ตั้งแต่อดีต จะกี่ยุค กี่สมัยก็ตาม
จนถึงปัจจุบัน
ขอถอดถอน
คำสาปแช่ง การผูกโกรธ การจองเวร
อาฆาตมาดร้าย
ความเกลียดชังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม
สถานที่หนึ่ง สถานที่ใด ก็ตาม
ขอถอดถอน ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอตรงต่อการพ้นจากทุกข์
คือพระนิพพานเทอญ"
14 ถูกใจ
2 แชร์
350 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...