17 มิ.ย. 2020 เวลา 06:34
ผู้ป่วยโควิด-19 ในจีน ตั้งแต่ 11-16 มิย 63 รวมแล้ว 137 คน
#สรุป ปักกิ่งพบผู้ป่วยCOVID-19 (แบบมีอาการ) ทั้งหมด 137ราย ภายใน 6วัน และมีอย่างน้อย 4 มณฑลนอกปักกิ่ง ที่มีผู้ติดเชื้อ โดยเกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งใหม่ในปักกิ่ง...อ่านต่อ
1