19 มิ.ย. 2020 เวลา 13:04 • ข่าว
Suthichai Podcast นายก New normal ต้องทำอะไร กับ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต