28 มิ.ย. 2020 เวลา 12:38
ปวดไหล่ บิดไหล่ก็ปวด หมุนลูกบิดก็ปวดไหล่... อ่านต่อ