เขียนแผนธุรกิจภายใน 20 นาทีด้วย “Business Model Canvas”... อ่านต่อ
1