14 ก.ค. 2020 เวลา 09:36 • ประวัติศาสตร์
• กบฎ ร.ศ. 130
ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 6
กลุ่มคณะทหาร ร.ศ. 130 ผู้วางแผนก่อการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2454
ย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในช่วงเวลานั้น ได้มีกลุ่มนายทหารหัวสมัยใหม่ หรือพวกนายทหารที่จบการศึกษาสูง ได้วางแผนที่จะก่อการปฏิวัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. 2453-2468)
โดยกลุ่มคณะทหารนี้ ได้วางแผนที่จะก่อการปฏิวัติในปี รัตนโกสินทร์ศก 130 หรือตรงกับปี พ.ศ. 2454 ซึ่งนี้เองก็คือที่มาของชื่อ "คณะกบฎ ร.ศ. 130"
โดยคณะ ร.ศ. 130 นี้ มีผู้นำที่สำคัญทั้งสิ้น 3 คน คือ ร้อยตรีเหรียญ ศรีจันทร์ ,ร้อยตรีจรูญ ษตะเมษ ซึ่งเป็นนายทหารกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ และร้อยเอกขุนทวยหาญพิทักษ์ (หมอเหล็ง ศรีจันทร์) ผู้บังคับกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ร้อยเอกขุนทวยหาญพิทักษ์ (หมอเหล็ง ศรีจันทร์) หนึ่งใน 3 ผู้นำของคณะ ร.ศ. 130
กลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ได้ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิวัติครั้งแรก ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2454 โดยในช่วงแรก กลุ่มคณะได้ตกลงร่วมกันที่จะก่อการปฏิวัติ และยังคงให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
แต่ในภายหลัง กลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ก็ได้เปลี่ยนแผนการณ์ใหม่ โดยวางแผนที่จะล้มล้างระบอบกษัตริย์ และปลงพระชนม์พระเจ้าอยู่หัวเสีย จากนั้นจะเปลี่ยนให้สยามปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
หลังจากนั้นกลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ก็จะทูลเชิญให้พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เชื้อพระราชวงศ์จักรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสยามต่อไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หนึ่งในบุคคลที่คณะ ร.ศ. 130 จะแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดี หากการปฏิวัติสำเร็จ
ท้ายที่สุด กลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ก็ได้ข้อสรุปว่า จะก่อการปฏิวัติในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2454 ซึ่งตรงกับวันถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และวันขึ้นปีใหม่ของไทยในช่วงเวลานั้น
ทว่าก่อนที่แผนการณ์ดังกล่าวจะเริ่มขึ้นนั้น ก็ได้มีกลุ่มนายทหารกลุ่มหนึ่ง ที่อยู่กับคณะ ร.ศ. 130 เกิดเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะก่อการปฏิวัติ ซึ่งนำโดย ร้อยเอกหลวงสินาดโยธารักษ์ (แต้ม คงอยู่)
ดังนั้นร้อยเอกหลวงสินาดโยธารักษ์พร้อมพวก จึงได้นำความไปแจ้งแก่ หม่อมเจ้าพันธุ์ประวัติเกษมสันต์ ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ก่อนที่นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ต่อไป
พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (ต้นราชสกุลจักรพงษ์) เดิมทีพระองค์เคยเป็นหนึ่งในบุคคล ที่คณะ ร.ศ. 130 จะแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดี
ด้วยเหตุนี้เอง ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2454 กลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ก็ถูกทางการจับกุมตัวไว้ได้ทั้งหมด โดยมีนายทหารที่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ทั้งสิ้น 68 คน
หลังจากนั้น กลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ก็ถูกพิจารณาโทษ โดยผู้นำทั้ง 3 คน ของกลุ่ม ถูกลงโทษให้ประหารชีวิต ในขณะที่นายทหารที่เหลือ ก็ถูกลงโทษด้วยการจำคุก
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยความว่า แม้ว่าความผิดของกลุ่มคนเหล่านี้ จะมาคิดร้ายต่อพระองค์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้มีจิตพยาบาทอาฆาตต่อคนเหล่านี้ พระองค์จึงเห็นควรที่จะลดหย่อนผ่อนโทษ
ท้ายที่สุดในปี 2467 กลุ่มคณะ ร.ศ. 130 ที่ถูกควบคุมตัวไว้นั้น ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกคน
1
เหตุการณ์ก่อการกบฏของคณะ ร.ศ. 130 นี้ จะกลายมาเป็นต้นแบบที่สำคัญ ของคณะราษฎรที่จะก่อการปฏิวัติสยาม จนประสบความสำเร็จในปี พ.ศ. 2475 นั่นเอง
คณะราษฎร กลุ่มผู้ก่อการปฏิวัติสยามในปี 2475
*** Reference
#HistofunDeluxe
นางแบบ Sexy
มาเป็นกำลังใจให้ครับ