มีบัญชีอยู่แล้ว?
• ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมีย
2
ฉบับเข้าใจง่าย
- ราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาล
ชาวสุเมเรียน (Sumerian) เป็นชนกลุ่มแรกที่ได้สร้างอารยธรรม ในดินแดนเมโสโปเตเมีย พวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ ของแม่น้ำไทกริส (Tigris) และแม่น้ำยูเฟรติส (Euphrates) อันเป็นสายเลือดสำคัญ ของดินแดนเมโสโปเตเมีย
3
ซากโบราณสถานของเมืองอุรุก ซึ่งเป็นนครแห่งแรก ๆ ของชาวสุเมเรียน
- ราว 4,000 จนถึง 3,500 ปีก่อนคริสตกาล
ชาวสุเมเรียนสร้างนครรัฐที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ อูร์ (Ur) อุรุก (Uruk) ลากาซ (Lagash) และนิปเปอร์ (Nippur) เป็นต้น
แผนที่แสดงอาณาเขตนครรัฐที่สำคัญของชาวสุเมเรียน
- ราว 3,300 จนถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาล
ชาวสุเมเรียนคิดค้นนวัตกรรมที่สำคัญ อาทิ ตัวอักษรลิ่มคูนิสฟอร์ม (Cuneiform) ล้อเกวียน รวมไปถึงระบบตัวเลข
ตัวอักษรลิ่มคูนิสฟอร์ม
- ราว 2,700 ปีก่อนคริสตกาล
ตามตำนานของสุเมเรียน เชื่อว่าเป็นช่วงยุคสมัยของ กิลกาเมซ (Gilgamesh) กษัตริย์กึ่งเทพตามตำนาน
1
กิลกาเมซ กษัตริย์ตามตำนานของชาวสุเมเรียน
- ราว 2,330 ปีก่อนคริสตกาล
ซาร์กอนมหาราช (Sargon the Great) กษัตริย์แห่งเมืองอัคคาเดียน (Akkadian) ได้บุกพิชิตดินแดนของชาวสุเมเรียน นับเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิอัคคาเดียน (Akkadian Empire) ซึ่งเป็นจักรวรรดิแห่งแรกของโลก
ซาร์กอนมหาราช
อาณาเขตของจักรวรรดิอัคคาเดียน
- ราว 2,100 ปีก่อนคริสตกาล
จักรวรรดิอัคคาเดียนล่มสลาย ชาวสุเมเรียนกลับมามีอำนาจอีกครั้ง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครอูร์ (เรียกยุคสมัยนี้ว่า ยุคราชวงศ์อูร์ที่ 3 : Ur III) นอกจากนี้ชาวสุเมเรียน ยังริเริ่มในการสร้างศาสนสถานที่สำคัญ อย่างซิกกูแรต (Ziggurat) อีกด้วย
ซิกูแรต ศาสนสถานสำคัญของชาวสุเมเรียน
- ราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล
3
กลุ่มชนเผ่าทะเลทรายที่เรียกว่า ชาวอะมอไรต์ (Amorite) ได้บุกพิชิตดินแดนของชาวสุเมเรียน พวกเขาได้สร้างนครที่สำคัญอย่าง บาบิโลน (Babylon)
- ราว 1,900 ปีก่อนคริสตกาล
ชาวอัสซีเรีย (Assyrian) เริ่มสร้างอำนาจอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนเมโสโปเตเมีย พวกเขาก่อตั้งจักรวรรดิอัสซีเรียแรก (First Assyrian Empire)
1
แผนที่ของดินแดนเมโสโปเตเมียในช่วง 1,900 ปีก่อนคริสตกาล ประกอบไปด้วยจักรวรรดิที่สำคัญ คือ อัสซีเรียทางตอนเหนือ และบาบิโลนทางตอนใต้
- 1,792 จนถึง 1,750 ปีก่อนคริสตกาล
ยุคสมัยแห่งฮัมมูราบี (Hammurabi) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของบาบิโลน พระองค์ได้ก่อตั้งจักรวรรดิบาบิโลน (Babylonian Empire) และเข้ายึดครองดินแดนเมโสโปเตเมียไว้ได้ทั้งหมด อีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญ คือ ประมวลกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟัน
ฮัมมูราบี
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี หรือกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟัน
- 1,781 ปีก่อนคริสตกาล
จักรวรรดิบาบิโลน พิชิตจักรวรรดิอัสซีเรียแรก
แผนที่จักรวรรดิบาบิโลน ภายใต้การนำของฮัมมูราบี
- 1,595 ปีก่อนคริสตกาล
ชาวคาสไซต์ (Kassite) กลุ่มชนโบราณจากอิหร่าน บุกพิชิตจักรวรรดิบาบิโลน
- 1,360 ปีก่อนคริสตกาล
ชาวอัสซีเรียกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ก่อตั้งจักรวรรดิอัสซีเรียกลาง (Middle Assyrian Empire)
- 1,250 ปีก่อนคริสตกาล
สัณนิษฐานว่า ชาวอัสซีเรียริเริ่มการใช้อาวุธที่ทำจากเหล็ก และใช้รถม้าในการทำสงคราม
รถม้าศึกของชาวอัสซีเรีย
- 1,115 ปีก่อนคริสตกาล
จักรวรรดิอัสซีเรียกลาง รุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัย ทิกลัธ พิเลเซอร์ที่ 1 (Tiglath Pileser I)
- ราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล
1
จักรวรรดิอัสซีเรียกลางล่มสลาย
- 744 ปีก่อนคริสตกาล
1
ชาวอัสซีเรียกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้การนำของ ทิกลัธ พิเลเซอร์ที่ 3 (Tiglath Pileser III) เริ่มต้นจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ (Neo Assyrian Empire)
ทิกลัธ พิเลเซอร์ที่ 3
อาณาเขตของจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่
- 722 ถึง 705 ปีก่อนคริสตกาล
ยุคทองของจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ ภายใต้ ซาร์กอนที่ 2 (Sargon II) ผู้พิชิตบาบิโลนและอิสราเอล
ซาร์กอนที่ 2
- 668 ปีก่อนคริสตกาล
ยุคสมัยของ อัสซูร์นาซิร์ปาล (Ashurbanipal) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของอัสซีเรีย พระองค์ได้สร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญอย่าง หอสมุดแห่งนครนิเนเวห์ (Library of Nineveh) ) สถานที่ที่เก็บรวบรวมศาสตร์ความรู้ และบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
หอสมุดแห่งนิเนเวห์
- 616 ถึง 604 ปีก่อนคริสตกาล
นาโบโปลัสซาร์ (Nabopolassar) ผู้นำของชาวคาลเดียน (Chaldean) บุกยึดครองบาบิโลน และตั้งตนเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลน
1
นาโบโปลัสซาร์ ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิบาบิโลนใหม่
ต่อมานาโบโปลัสซาร์ ร่วมมือกับนครรัฐอื่น ๆ โค่นล้มจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ได้สำเร็จ นับเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ (Neo Babylonian Empire)
แผนที่จักรวรรดิบาบิโลนใหม่
เชื่อกันว่าในยุคสมัยของนาโบโปลัสซาร์ ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างอัศจรรย์อย่าง สวนลอยบาบิโลน (Hanging Garden of Babylon) อีกด้วย
สวนลอยบาบิโลน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
- 550 ปีก่อนคริสตกาล
ทางทิศตะวันออกของดินแดนเมโสโปเตเมีย ไซรัสมหาราช (Cyrus the Great) ได้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซีย (Persian Empire) ขึ้นมา
- 539 ปีก่อนคริสตกาล
จักรวรรดิเปอร์เซียของไซรัสมหาราช บุกพิชิตจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ นับแต่นั้นมา ดินแดนเมโสโปเตเมียจึงตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซีย
ไซรัสมหาราช ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซีย
- 333 ปีก่อนคริสตกาล
อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) กษัตริย์แห่งจักรวรรดิมาซิโดเรีย (Macedonian Empire ) บุกพิชิตจักรวรรดิเปอร์เซีย
1
อเล็กซานเดอร์มหาราช
- ราวศตวรรษที่ 7
1
ดินแดนเมโสโปเตเมีย อยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม นับแต่นั้นมา
*** Reference
#HistofunDeluxe
  คัมภีร์มรกต
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 500000ปีก่อนยังไม่มีมนุษย์มีแต่พวกเทพ Anu Anunnaki Nephilim igigi ครับ เมโสโปเตเมีย ก็คือสวน Eden ไงครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   รู้จัก “ธุรกิจผู้ช่วยคนรวย” ที่เปลี่ยนเรื่องจิปาถะ ให้เป็นเงิน หลักล้าน “ตามหากุญแจบ้าน ที่หายท่ามกลางหิมะในเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศส” “ปูพรมให้ทั่วทั้งชายหาด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินเหยียบย่ำทราย” “เที่ยวพระราชวังเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แบบปราศจากนักท่องเที่ยวคนอื่น”
   "DUTCHIE X YOU คู่หูสุขภาพ สำหรับทุกคน" โปรโมตแคมเปญบนสื่อ Plan B TV เข้าถึงผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ผ่าน Digital Network ทั่วกรุง ตอกย้ำการเป็นแบรนด์โยเกิร์ตอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยในหลายสูตร หลากรสชาติ เพื่อตอบโจทย์ความชื่นชอบของผู้คนทุกไลฟ์สไตล์ ทุกช่วงวัย และทุกอาชีพ
   เหตุการณ์แฟนบอลเหยียบกันตายที่อินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ มีคนตายขั้นต่ำ 125 คน และเป็นโศกนาฏกรรมทางกีฬาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ในโลก มีความสูญเสียมากกว่าทั้งที่ฮิลส์โบโร่ และ เฮย์เซล ทุกอย่างก้าวไปสู่หายนะแบบนั้นได้อย่างไร เราจะไปลำดับเรื่องราวด้วยกันตั้งแต่ต้น อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ผู้คนคลั่งฟุตบอลมากที่สุดในอาเซียน ค่าเฉลี่ยคนดูในอินโดนีเซียน ลีก สูงมากกว่า 13,000 คน ต่อแมตช์ และถ้าเป็นบิ๊กแมตช์ล่ะก็ แฟนบอลจะเข้ามาชมระดับ 4-5 หมื่นคน เป็นเรื่องปกติ
   สคบ.เเจง ร้านค้าต้องเเจ้ง service charge ล่วงหน้า จะจ่ายหรือไม่เป็นสิทธิของลูกค้า ขณะที่ร้านขายข้าวในสหรัฐอเมริการะบุ คนท้องถิ่นยอมจ่ายเพื่อเเลกกับการบริการที่ดีเยี่ยม หลังเกิดกรณีการเก็บค่า service charge ว่า บางร้านไม่ควรได้รับ service charge จนเป็นที่มาของคำถามว่า ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายได้หรือไม่
   ดูทั้งหมด