• ภาพแผนที่โลก ที่แสดงถึงประเทศที่ไม่เคยถูกอังกฤษรุกรานหรือเข้าไปมีอิทธิพล (สีม่วงในแผนที่)
ในอดีต ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนั้น เคยเป็นชาติมหาอำนาจอันดับต้น ๆ ของโลกมาก่อน ในนามของจักรวรรดิอังกฤษ (British Empire)
จักรวรรดิอังกฤษได้เข้ารุกราน และครอบครองดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก จนถูกขนานนามว่าเป็น "จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน" (หมายถึงการที่ดินแดนของจักรวรรดิอังกฤษนั้น มีมากมายและครอบคลุมเกือบทั้งโลก)
แต่คุณรู้หรือไม่ว่า มีดินแดนเพียงบ้างแห่งเท่านั้น ที่สามารถรอดพ้นจากการรุกราน และเข้าไปมีอิทธิพลของจักรวรรดิอังกฤษได้ โดยมีอยู่ทั้งสิ้น 22 ประเทศด้วยกัน อันได้แก่
- อันดอร์รา (Andorra)
- บุรุนดี (Burundi)
- เบลารุส (Belarus)
- โบลิเวีย (Bolivia)
- สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African)
- ชาด (Chad)
- ไอวอรี่โคสต์ (Cote d'Ivoire)
- คองโก (Congo)
- กัวเตมาลา (Guatemala)
- คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan)
- ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
- ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
- โมนาโก (Monaco)
- หมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands)
- มาลี (Mali)
- มองโกเลีย (Mongolia)
- ปารากวัย (Paraguay)
- เซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tomé e Principe)
- สวีเดน (Sweden)
- ทาจิกิสถาน (Tajikistan)
- อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)
- นครรัฐวาติกัน (Vatican city state)
และนี้ก็คือรายชื่อของประเทศ ที่สามารถรอดพ้นจากการรุกราน และเข้าไปมีอิทธิพลของจักรวรรดิอังกฤษได้
*** Reference
#HistofunDeluxe
    เที่ยวไปให้รู้
    ขอบพระคุณสาระดีๆนะคะ