• ภาพของแผนที่โลกที่จัดทำขึ้นโดยสหรัฐฯ ในช่วงปี 1827 โดยเป็นแผนที่ที่แบ่งพื้นที่ของโลกออกเป็น 4 ส่วน ตามลำดับความเจริญของผู้คน ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ที่เจริญแล้ว (สีเหลือง), พื้นที่ที่เจริญอยู่บ้าง (สีเขียว) , พื้นที่ป่าเถื่อน (สีแดง) และพื้นที่ป่าเถื่อนมาก (สีน้ำเงิน)
เครดิตภาพจาก India Pixels
ย้อนกลับไปในช่วงปี 1827 ได้มีนักภูมิศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่า วิลเลียม แชนนิง วู้ดบริดจ์ (William Channing Woodbridge) ได้จัดทำแผนที่โลกรูปแบบหนึ่ง
William Channing Woodbridge
โดยแผนที่โลกของวู้ดบริดจ์นี้ มีชื่อที่แสนยาวว่า "Moral & political chart of the inhabited world : exhibition the prevailing religion, form of government, degree of civilization, and population of each country"
อธิบายแบบง่าย ๆ ก็คือ แผนที่โลกฉบับนี้เป็นแผนที่ ที่ได้แบ่งพื้นที่หรือดินแดนต่าง ๆ ของโลก ออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน ตามระดับความเจริญของผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนั้น
โดยระดับความเจริญทั้ง 4 ประกอบไปด้วย
- อารยะ (Civilized) คือ ดินแดนที่มีความเจริญแล้ว ซึ่งก็คือพื้นที่สีเหลืองในแผนที่
- กึ่งอารยะ (Half-Civilized) คือ ดินแดนที่มีความเจริญอยู่บ้าง ซึ่งก็คือพื้นที่สีเขียวในแผนที่
- ป่าเถื่อน (Barbarians) คือ ดินแดนที่มีความเจริญอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งก็คือพื้นที่สีแดงในแผนที่
- ป่าเถื่อนมาก (Savages) คือ ดินแดนที่ไร้ซึ่งอารยธรรมและความเจริญใด ๆ ซึ่งก็คือพื้นที่สีน้ำเงินในแผนที่
นอกจากนี้ในแผนที่โลกฉบับนี้ ยังได้มีการระบุว่า ในแต่ละพื้นที่บนโลกนั้น มีรูปแบบการปกครองและผู้คนนับถือศาสนาอะไรบ้าง
คำอธิบายสัญลักษณ์และสีที่ปรากฏอยู่ในแผนที่
ต่อไปเราจะมาดูกันแบบคร่าว ๆ กันว่า พื้นที่ในแต่ละส่วนของโลกในตอนนั้น มีลักษณะอย่างไรกันบ้าง
แผนที่บริเวณทวีปอเมริกา
มาเริ่มกันที่ทวีปอเมริกาเหนือกันก่อน โดยจะเห็นว่า พื้นที่บริเวณตะวันออกของทวีปซึ่งเป็นอาณาเขตที่ตั้งของสหรัฐอเมริกา (ในขณะนั้น) อยู่ในสถานะของ Civilized ซึ่งสถานะดังกล่าว ก็ได้ร่ายยาวตั้งแต่บริเวณเม็กซิโก ไปจนถึงทวีปอเมริกาใต้
ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันตกของอเมริกาเหนือ กลับอยู่ในสถานะของ Savages เพราะพื้นที่แถบนั้น เป็นดินแดนที่สหรัฐฯ ยังไม่ได้บุกเบิก และยังเป็นพื้นที่ที่ชาวอเมริกันพื้นเมือง (หรือชาวอินเดียนแดง) อาศัยอยู่
แผ่นที่บริเวณแอฟริกา
สำหรับทวีปยุโรป พื้นที่นี้จัดอยู่ในสถานะ Civilized ทั้งหมด (ยกเว้นพื้นที่บางส่วนในยุโรปตะวันออก และพื้นที่ทางตะวันออกของรัสเซีย)
ในขณะที่ทวีปแอฟริกา พื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มประเทศมุสลิม อาทิ โมร็อกโก, แอลจีเรีย รวมไปถึงอียิปต์ จัดอยู่ในสถานะ Half-Civilized
ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกา จัดอยู่ในสถานะ Barbarians ส่วนแอฟริกาใต้ ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นเพียงแค่พื้นที่เดียวของแอฟริกา ที่อยู่ในสถานะของ Civilized
แผนที่ของทวีปเอเชีย
ส่วนพื้นที่ของทวีปเอเชียส่วนใหญ่ จะอยู่ในสถานะของ Half-Civilized (รวมถึงไทยของเรา) ยกเว้นในบางพื้นที่ อาทิ ทะเลทรายในอาระเบีย, เอเชียกลาง, คาบสมุทรมลายู รวมไปถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ เป็นต้น
แผนที่บริเวณออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในขณะบริเวณพื้นที่ของทวีปออสเตรเลีย (หรือในตอนนั้นมีชื่อว่า นิวฮอลแลนด์) บริเวณทางตะวันออกสุดของเกาะ อยู่ในสถานะของ Civilized เพราะเป็นที่ตั้งอาณานิคมของอังกฤษ
ในขณะที่พื้นที่ด้วยส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย อยู่ในสถานะของ Savages เช่นเดียวกันกับนิวซีแลนด์ ที่ในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ก็อยู่ในสถานะของ Savages เช่นกัน
แผนที่โลกในฉบับของวู้ดบริดจ์นี้ จึงนับได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญ ที่ใช้ในการอธิบายว่า ชาวอเมริกันในช่วงเวลานั้น มีมุมมองอย่างไรต่อภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกบ้าง
*** Reference
#HistofunDeluxe
    pon
    ยุคเปลี่ยนไปครับ ตอนนี้ป่าเถื่อนไปอยู่ในเมืองหมดแล้ว