Blockdit Logo (Mobile)
ทำไมวังปารุสก์จึงชื่อวังปารุสก์ (ปารุสกวัน)
แทนที่จะเป็นวังพิษณุโลกซึ่งเป็นชื่อเจ้าของคือ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ดังเช่น วังสุโขทัย วังเพชรบูรณ์
ขออธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายใน 10 ข้อค่ะ
1.แรกเริ่ม รัชกาลที่ 5 ให้สร้างวังปารุสกวัน อันประกอบด้วยตำหนักขึ้น 2 หลังคือ ตำหนักปารุสก์ และตำหนักจิตรลดา โดยตำหนักปารุสก์ให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์อยู่ และตำหนักจิตรลดาให้เจ้าฟ้าวชิราวุธอยู่
2.ตำหนักจิตรลดาที่เรากล่าวถึงนี้ เป็นคนละตำหนักกับพระตำหนักจิตรลดารโหฐานนะคะ
3.รัชกาลที่ 5 เป็นพ่อ มีลูกกับพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (เป็นแม่) นับเฉพาะท่านที่มีชีวิตคือ
มหาวชิราวุธ-ตรีเพ็ชรุตม์ธำรง-จักรพงษ์ภูวนาถ-
ศิริราชกกุธภัณฑ์-อัษฎางค์เดชาวุธ-จุฑาธุชธราดิลก-ประชาธิปกศักดิเดช (ทุกท่านมีพระนามคล้องจองกันและมีความหมายถึงอาวุธ ซึ่งเป้ยเคยอธิบายไปแล้ว)
ย้ำอีกที ตำหนักปารุสก์ให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์อยู่
และตำหนักจิตรลดาให้เจ้าฟ้าวชิราวุธอยู่ (ร.6)
ทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกัน
4.ร.5 ตั้งใจว่าบริเวณวังปารุสก์นี้จะให้เป็นของหลวง
และให้เจ้าฟ้าวชิราวุธย้ายไปอยู่วังจันทร์ ซึ่งเวลานั้นกำลังก่อสร้าง และจะยกที่ดินแถวท่าวาสุกรีให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์และสร้างวังที่นั้น ซึ่งวังของเจ้าฟ้าจักรพงษ์จะต้องเป็นวังพิษณุโลกตามชื่อทรงกรมท่าน
5.ต่อมารัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต
6.เจ้าฟ้าวชิราวุธจึงขึ้นเป็นรัชกาลที่ 6 และย้ายไปอยู่พระราชวังดุสิต การสร้างวังจันทร์ก็เป็นอันล้มเลิก
(ณ ตอนนั้น)
7.ต่อมาร.6 อยากได้ที่บริเวณท่าวาสุกรี อันควรเป็นของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ซึ่งเจ้าฟ้าจักรพงษ์ก็อยากอยู่ที่วังปารุสก์ต่อไป ทั้งสองท่านจึงตกลงกันฉันพี่น้อง เจ้าฟ้าจักรพงษ์จึงยกที่ดินบริเวณท่าวาสุกรีให้ร.6 และร.6 ยกตำหนักจิตรลดาและที่ดินรอบนั้นให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์
8.ถึงตอนนี้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ก็แน่ใจแล้วว่าวังปารุสก์เป็นของท่าน ท่านจึงได้ติดตราของท่านคือจักรและกระบองตามประตูกำแพงทุกประตูรอบบริเวณวัง และอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมา โดยไม่มีการไปสร้างวังใหม่บริเวณท่าวาสุกรีตามที่ร.5 ตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นวังพิษณุโลก
9.ต่อมาเจ้าฟ้าจักรพงษ์เสด็จทิวงคตและ
ทรงระบุให้ยกทรัพย์สินทั้งหมดแก่หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาส ชายาพระองค์ใหม่ หากเป็นเช่นนี้พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ซึ่งเป็นลูกเจ้าฟ้าจักรพงษ์จะไม่มีสิทธิในวังปารุสก์
ร.6 จึงให้โอนวังปารุสกวันกลับคืนเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ซึ่งเป็นลูกเจ้าฟ้าจักรพงษ์ก็อาศัยที่วังปารุสก์ตามเดิมเรื่อยมา
10.ปัจจุบัน วังปารุสก์เป็นที่ทำการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
บทความนี้ใช้ภาษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาชี้แจงอย่างสุภาพค่ะ
เป้ย 13 Sep 20
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
คิดถึงความคิดถึง_by ส้ม
ชอบภาษาและวิธีเล่าของคุณเป้ยค่ะ อ่านสนุก เพลิดเพลิน
30 ก.ย. เวลา 11:30
1
เที่ยวไปตามวิว
สุดยอดเลยค่ะ
18 ก.ย. เวลา 09:11
1
Noom.PAD
น่า เสียดาย วัง อีก วัง ที่โดนทุบทิ้ง ไป นะ ครับ ที่ ติด กับ MBK. นะครับ
14 ก.ย. เวลา 11:08
1