มีบัญชีอยู่แล้ว?
เส้นทางชีวิต
คนเรามีทางเลือกในการดำเนินชีวิตมากมายหลายเส้นทาง ไม่ว่าคนอื่นจะทำดีแค่ไหนก็ตาม มันก็คือการดำเนินชีวิตของเขา และเราเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินการดำเนินชีวิตของเขาเหล่านั้น
    Positive Thoughts/เขียนร้องเล่าตามประสา
    เราตัดสินใครไม่ได้เลยจริงๆค่ะ