10 ต.ค. 2020 เวลา 10:44 • สุขภาพ
2563 ปีของการสูญเสีย
😭😭😭...เป็นช่วงเวลาสิ่งทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง...ไปตามวัฏจักรวงเวียนของชีวิต...เกิด แก่ เจ็บ ตาย...นั่นเอง....ทั้งในภูมิภาคและระดับชาติและพื้นที่...คนแรกพี่สุวรรณ...ค่อนข้างใจหายกับจอมยุทธ...ผู้บรรเลงเพลงเงียบและผลักดันให้น้องๆขึ้นไปยืนแถวหน้า....ในรูปแบบภารกิจ...การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด(Harm Reduction)ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย...และการมองเห็นคุณค่าของชีวิต...ของผู้ใช้ยา
ตามมาติดๆ...กับขุนพลระดับแม่ทัพ...ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทย...คิดจากฐานความเป็นอยู่...ในสิ่งที่ประชาชนคนรากหญ้า...ที่กำลังเป็นทุกข์...จากภาวะสุขภาพที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต...นำข้อมูลและสิ่งเหล่านี้จากพื้นที่...ด้วยการรับฟัง...และนำไปเสนอต่อผู้มี อำนาจในบ้านเมือง...นำมาปรับปรุงและพัฒนา...สั่งการลงมาเป็นนโยบายและข้อบังคับใช้...พี่จ่า...วีระพล
และเมื่อไม่กี่วันมานี้...น้องทีมงาน...ที่หมายมั่นปั้นมือ...ให้มาดูแล...พี่น้องประชาชนในจังหวัดเลย....ในด้านการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค...ถ่ายทอดวิทยายุทธ...ให้เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในพื้นที่....ซึ่งก็ถือว่า...ไปได้สวย...ตามเป้าประสงค์...เรียกได้ว่าไม่เหนื่อยฟรีน้อง ธนกฤต...หลับให้สบายนะ
ทััง 3 ท่าน..ผมมักจะเป็น...ผู้ทึ่ยืนอยู่...ในวินาทีสุดท้ายของสังขารของแต่ละคน...ก่อนจะถูกเผาไหม้...ให้เป็นเพียงเถ้าธุลี....เหลือแต่สิ่งที่ดีไว้ประดับโลกา...ตั้งคำถามต่อไปแล้วว่า...การดูแลสุขภาพของคนทำงานตอบโจทย์...หรือไม่???....ทั้ง 3 ท่านจากไปด้วย...โรคที่เกิดจากภาวะในการใช้ชีวิตการบริโภค...จนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า"มะเร็ง"...ที่เป็นเหมือนภัยเงียบ...ที่คอยคุกคามคุณภาพชีวิต...ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน🤔🤔🤔
พักผ่อนหลับให้สบายพี่น้องผู้รวมงานทุกท่านทุกท่าน...ภารกิจข้างหน้าเราก็คงต้องลุยต่อไป
ชีวิตไม่ติดกรอบ...นักพัฒนาเดินดิน
10 ตุลาคม 2563....ในวันนี้ฟ้าหม่น..แต่คนต้องลุยต่อไป...🤔🤔🤔
🍫ลูกสาวหล่า มีอิสระ💃
ขอแสดงความเสียด้วยนะคะ