แปลกนะใน BD จะค้อมเมนต์อะไรก็คิดแล้วคิด ว่าจะคอมเมนต์ดีมั้ย