12 ต.ค. 2020 เวลา 08:53 • การเกษตร
รีวิวฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๑ - ๓
 
(ใช้พื้นที่ Blockdit ในการทำรีวิว เพราะดีและง่ายต่อการวางองค์ประกอบต่างๆ)
หมายเหตุ :
๑) จุดประสงค์ของการทำรีวิวนี้
๑.๑ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของฝรั่งสายพันธุ์ดีแต่ละสายพันธุ์
๑.๒ เพียงเพื่อพอให้เป็นแนวในการตัดสินใจแก่ผู้สนใจปลูกฝรั่งสายพันธุ์ดีที่อาจยังไม่เคยสัมผัสหรือยังไม่เคยชิม -ให้ได้รู้จุดเด่นจุดด้อยได้บ้างเท่านั้น
ดังนั้นสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แต่ไม่อยากให้ถึงขั้นดราม่า
๒.บางคุณสมบัติของฝรั่งที่นำมารีวิว เช่น รสชาติ กลิ่นความกรอบ ความฟู หรือคุณสมบัติอื่นไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดผลได้โดยตรง แต่ใช้ประสาทสัมผัสของลิ้นหรือจมูกของผู้รีวิว ดังนั้นผลที่ได้จึงจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเพราะเป็นความรู้สึกส่วนตัว
๓.ค่าที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ คือค่าความหวาน แม้วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่ก็ไม่อาจระบุให้แน่ชัดว่าเป็นดัชนีที่ถูกต้องแม่นยำ เพราะเครื่องมือหรืออุปกรณ์อาจมีความคลาดเคลื่อนได้
จาก ๒) และ ๓) แม้การวัดผลจะใช้ทั้งความรู้สึกและเครื่องมือ แต่จะใช้ความเป็นกลางที่สุดในการรายงานผลออกมา
เกริ่นนำ ผู้รีวิวหลงใหลในฝรั่ง มองว่าคือพืชเศรษฐกิจลำดับต้นๆที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะเป็นไม้ผลที่มีคุณสมบุติเด่นคือ การปลูก การดูแล ไม่ยากมาก สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของไทย และนอกจากนี้ยังใช้เวลาไม่นานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเมื่อเริ่มนับตั้งแต่วันเก็บเกี่ยวจะสามารถให้ผลผลิตได้นานหลายปี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษโดยเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตได้ทั้งปีอีกด้วย
ผู้รีวิวเพิ่งเริ่มปลูกฝรั่งไม่นาน ใช้พื้นที่เพื่อทดลองปลูกหรือศึกษาเรียนรู้ประมาณ ๒ งานกว่าๆ จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยเลือกปลูกเฉพาะฝรั่งสายพันธุ์ที่เคยได้ชิมรสชาติแล้วเท่านั้น ได้แก่สายพันธุ์หงเป่าสือ ,ซีกัวปาล่า (แตงโม) ,หวานพิรุณ ,กิมจูแดง (เบอร์ ๑-๕) ,สุ่ยมี่ ,กิมจูไส้ขาว ,และฝรั่งไร้เมล็ด
#ฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๑
น้ำหนักลูกที่นำมาทดสอบ ๖ ขีด
เปอร์เซ็นความแก่ ๙๐%
ความหวานที่วัดได้ ๑๑ บริก
เนื้อสัมผัส ;
 
ด้วยขนาดผลที่ใหญ่ถึง ๖ ขีด ทำให้กิมจูแดงเบอร์ ๑ นี้มีปริมาณเนื้อที่มาก จึงทำให้เนื้อมีความกรุบกรอบและความฟูนิดๆ ซึ่งเมื่อฟันกระทบปริมาณเนื้อที่มีมากจึงสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุน อย่างละเมียดละไม แต่ไม่ใช่ละเอียดเละเทะ
 
ดังนั้นทุกๆสัมผัสของการขบเคี้ยวจึงเป็นไปอย่างเพลิดเพลินแทบละลายหายไปในปาก
รสชาติโดยรวม
คือความอร่อยหรือความกลมกล่อม ;
ด้วยความหวานที่ทำได้ถึง ๑๑ บริก สำหรับฝรั่งแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย ขณะเมื่อเคี้ยวประสาทสัมผัสจะรับสัมผัสได้ถึงรสชาติของความหวานตัดกับความเปรี้ยวที่เหมือนจงใจเติมแต่งให้มาผสมผสานกันอย่างพอดิบพอดียังกับได้มาสเตอร์เชฟฝีมือดีมาปรุงแต่งอย่างลงตัว จึงทำให้ได้รสชาติที่เข็มข้นจัดจ้านกลมกล่อม
ดังนั้นสำหรับฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๑
สรุปโดยรวมจากรสชาติความหวาน , ความเปรี้ยวหรือความกลมกล่อม และความกรอบ ,ความฟู หรือความนุ่มละมุนของเนื้อสัมผัส
คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๘.๕
#ฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๒
น้ำหนักลูกที่นำมาทดสอบ ๒.๕ ขีด
เปอร์เซ็นความแก่ ๘๕%
ความหวานที่วัดได้ ๑๒.๕ บริก
เนื้อสัมผัส ;
ด้วยขนาดผลที่ได้มาทดสอบค่อนข้างขนาดเล็กคือน้ำหนักประมาณ ๒.๕ ขีด อีกทั้งค่าเปอร์เซ็นความแก่พร้อมรับประทานอยู่ที่ประมาณ ๘๕%
 
จึงทำให้เนื้อฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๒ นี้มีความแน่นละเอียดพอสมควร ซึ่งเมื่อแรกสัมผัสของเนื้อฝรั่งกระทบฟันก็รับรู้ได้ทีถึงความกรอบแต่ค่อนไปทางแข็งเล็กน้อย ,ความฟูของเนื้อซึ่งจะช่วยให้เกิดความละมุนยังถูกซ่อนอยู่จนไม่สามารถรับสัมผัสได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเปอร์เซ็นความแก่
รสชาติโดยรวม ;
คือความอร่อยหรือความกลมกล่อม
แม้กิมจูแดงเบอร์ ๒ ผลที่นำมาทดสอบนี้จะมีข้อเสียเปรียบเบอร์ ๑ ในเรื่องเปอร์เซ็นความแก่ถึง ๕% แต่นั้นในบรรดากิมจูแดงแต่ละเบอร์นั้น
 
เรื่องขึ้นชื่อของความหวานสำหรับกิมจูแดงเบอร์ ๒ นี้จะมาเป็นลำดับที่ ๑ อยู่แล้ว ซึ่งนั่นเมื่อแรกสัมผัสของปุ่มรับความหวานที่อยู่ปลายลิ้นกระทบกับเนื้อแน่นๆ ที่แม้จะยังไม่แก่มาก แต่กลับรับสัมผัสถึงรสชาติความหวานเด่นอย่างแจ่มชัดกว่าเบอร์ ๑ ,
 
ซึ่งเป็นความหวานที่ค่อนไปทางแหลมทำให้ความเปรี้ยวถูกกลบจนเลือนหายหรือแทบสัมผัสไม่ได้ แต่ได้ความฝาดมาแทนที่
 
ดังนั้น ในเรื่องรสชาติโดยรวมของฝรั่งเบอร์ ๒ นี้ด้วยความที่เขาเด่นไปทางหวานจนไปกลบความเปรี้ยวแถมยังติดฝาดมาเล็กน้อย จึงส่งผลให้ขาดความกลมกล่อมไปมากพอสมควร
 
แต่การันตีว่า ถ้าใครชื่นชอบฝรั่งที่ความหวาน กิมจูแดงเบอร์ ๒ นี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๗.๘
#ฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๓
ฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๓
น้ำหนักลูกที่นำมาทดสอบ ๓.๘ ขีด
เปอร์เซ็นความแก่ ๙๐%
ความหวานที่วัดได้ ๑๑ บริก
เนื้อสัมผัส ;
 
ด้วยขนาดผลระดับกลางๆกับเปอร์เซ็นความแก่ที่ ๙๐% ของฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๓ ที่นำมาทดสอบลูกนี้ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดี จึงทำให้แรกรับสัมผัสเมื่อฟันกระทบเนื้อฝรั่งไม่แข็งมาก มีความกรอบกำลังดีพอๆกับเบอร์ ๑ ดังนั้นจึงทำให้เกิดความละมุนคือเคี้ยวง่ายแทบละลายในปาก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อนิ่มหรือเละแต่อย่างใด
รสชาติโดยรวม ;
คือความอร่อยหรือความกลมกล่อม ;
 
ด้วยค่าความหวานของฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๓ นี้วัดได้ค่าพอดิบพอดีกับกิมจูแดงเบอร์ ๑ จึงทำให้ไม่โดดเด่นกว่าเบอร์ ๑ แต่ก็ต่ำกว่าเบอร์ ๒ ซึ่งถือเป็นความปรกติที่ถูกต้องตามดัชนีตัวเลขที่ชี้วัดอย่างไม่เอนเอียง
 
แต่นั้นแม้จะได้ค่าความหวานที่ ๑๑ บริกเท่าเบอร์ ๑ แต่แทนที่ความเข้มข้นจัดจ้านหรือความกลมกล่อมก็น่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันด้วย
 
แต่มันไม่ใช่
เพราะค่าความเปรี้ยวที่ลิ้นรับสัมผัสได้ดูเหมือนจะลดน้อยกว่าเบอร์ ๑ อยู่สัก ๑ ธุลี จึงทำให้ความกลมกล่อมเลือนหายไป แต่ได้ความจางเปื้อนปลายลิ้นมานิดๆ ซึ่งทำให้ได้รสชาติที่ไม่ค่อยลงตัวเท่ากับเบอร์ ๑ พอสมควร แต่โดยรวมก็ยังถือว่าใช้ได้กว่าเบอร์ ๒
ดังนั้นสำหรับฝรั่งกิมจูแดงเบอร์ ๓
สรุปโดยรวมจากรสชาติความหวาน , ความเปรี้ยวหรือความกลมกล่อม และความกรอบ ,ความฟู หรือความนุ่มละมุนของเนื้อสัมผัส
คะแนนเต็ม ๑๐ ให้ ๘
จึงขอสรุปภาพรวมของฝรั่งกิมจูแดงทั้ง ๓ เบอร์ว่า แม้จะมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อสัสผัสและรสชาติบ้าง
 
แต่นั้น ก็ไม่ถึงกับมีข้อแตกต่างกันมาก
 
โดยทั้ง ๓ เบอร์ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติที่ถูกถ่ายทอดอัตลักษณ์ในด้านบวกคือความอร่อยจากสายพันธุ์หงเป่าสือ ซึ่งขึ้นชื่อในด้านความอร่อยที่ไม่เป็นสองรองใครหรือจะยกให้เป็นเบอร์ ๑ ก็คงไม่เกินไปนัก
 
ซึ่งแต่นั้น
รสชาติความเอกอุของความอร่อยแม้จะยังห่างจากสายพันธุ์ต้นฉบับพอสมควร แต่ก็ถือว่าฝรั่งที่ให้รสชาติได้อร่อยขนาดนี้ ก็สามารถจัดให้อยู่ในชั้นของฝรั่งสายพันธุ์ดีเกรดพรีเมี่ยมที่คุ้มค่าแก่การปลูกกินหรือแม้แต่เหมาะที่จะปลูกในเชิงการค้า
 
เพราะมีข้อดีที่คุณลักษณะเด่นของสายพันธุ์ที่ได้ชื่อว่ากิมจู คือปลูกง่าย-ดูแลไม่ยาก แต่ให้ผลดก ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานลำดับต้นในการปลูกไม้ผลไม่ว่าชนิดใดๆ
ผิดพลาด-ขาดตก ประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
ปล.๑ ขอได้รับคำขอบคุณจาก อาจารย์ครรชิต บุญสนอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เสียสละทั้งพัฒนาและคิดค้นฝรั่งสายพันธุ์ดีหลายๆสายพันธุ์ ที่ได้ส่งฝรั่งกิมจูแดงทั้ง ๓ เบอร์มาให้รีวิว
ปล.๓ ขอยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆในการรีวิว
ปล.๒ ท่านใดมีฝรั่งสายพันธุ์ดี อยากให้ผมรีวิวสามารถส่งมาได้ครับ
    ครูจำเป็น🌈
    น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ