สิ่งที่คนเราเชื่อมักจะเป็นสิ่งที่โกหกกันขึ้นมา ส่วนสิ่งที่เป็นจริงเราไม่ต้องอาศัยความเชื่อ เพราะเราจะรู้และเข้าใจได้ด้วยการประจักษ์
เช่น เราไม่ต้องเชื่อว่ากลางวันสว่าง เราไม่ต้องเชื่อว่านกบินได้ หรือไม่ต้องเชื่อว่าปลาอยู่ในน้ำ เป็นต้น เพราะเราได้ประจักษ์แล้ว แต่ผีจะมีจริงหรือไม่? บั้งไฟพญานาคจะมีจริงหรือไม่? มนุษย์ต่างดาวจะมีจริงหรือไม่? เราต้องอาศัยความเชื่อไปยืนยัน
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงของมันเลย แต่ก็เชื่อกันว่ามีจริง และต่อสู้เพื่อให้ได้มันมากันอย่างถึงเลือดถึงเนื้อมายาวนาน
ความคิดเห็น
Audamant
เห็นด้วยครับ คล้ายผี
19 ต.ค. เวลา 11:37
1
oil
ประชาธิปไตยคือ ยูโทเปีย ที่เป็นความหวังให้พ้นจากความทุกข์จากความไม่เท่าเทียม
18 ต.ค. เวลา 05:37
2
14 ต.ค. เวลา 04:37
1
พัฒนเสรี นพรัตน์
แอบเห็นพอดี ฮา
14 ต.ค. เวลา 05:12
1