ในความเป็นจริง คนเราไม่สามารถเท่าเทียมกันได้จริง ไม่ว่าจะโดยบทบัญญัติใด ๆ
ในความเป็นจริง คนเราไม่อาจตกต่ำลงได้เพราะคำเหยียดหยันก่นด่า และไม่อาจสูงส่งขึ้นได้เพราะคำสรรเสริญเยินยอเช่นกัน
ในความเป็นจริง คนเราจะสูงส่งขึ้นหรือตกต่ำลง ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเองเท่านั้น
การเรียกร้องความเท่าเทียม เป็นการเรียกร้องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีอยู่จริง การประพฤติปฏิบัติตนเองให้สูงส่งขึ้นต่างหากเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่คนเราก็ไม่ทำกันหรอก พยายามแต่จะเรียกร้องความเท่าเทียมกันอยู่นั่นแหละ ฮา
ความคิดเห็น
นายเฉื่อย
มนุษย์จะเท่าเทียมกันได้ ก็ต่อเมื่อแผ่นดินไร้ภูเขา ท้องน้ำแบนราบในระนาบเดียวกัน เท่านั้น
18 ต.ค. เวลา 14:35
3
รอบรู้รอบครัว
ถูกต้องที่สุด
18 ต.ค. เวลา 04:05
2
Jamm Kitt
นักปรัชญา นักวิจารณ์ ก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานา แต่โลกเปลี่ยนได้ ก็ เพราะคนที่เค้าลงมือทำ
18 ต.ค. เวลา 04:03
2
พัฒนเสรี นพรัตน์
วิเคราะห์วิจารณ์ก็เป็นการลงมือทำชนิดหนึ่งเหมือนกันครับ หรือแม้บางครั้งการอยู่เฉย ๆ ก็เป็นการทำอะไรที่ดีกว่าการอยู่ไม่นิ่งเสียอีกครับ
18 ต.ค. เวลา 04:11
2