มีบัญชีอยู่แล้ว?
"ม.จ.จุลเจิม ยุคล"ขอพูด หลังเห็น นักเรียนสาวชู 3 นิ้ว ถือป้ายจาบจ้วง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์... อ่านต่อ