"" เมื่อใดที่ใจไขว่คว้าหาความสุข... ความทุกข์และความสับสนเกิดขึ้นในใจ🍀🍀🌺🌺
"" แต่เมื่อใดที่ใจสงบ.. เรากลับพบว่าความสุขกลับเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นเอง
🌸🌸สุขและทุกข์คือธรรมชาติในตัวเรา💚💚💚