21 ต.ค. 2020 เวลา 15:39 • ไลฟ์สไตล์
Rookie
จิตรำพึงคนึงสิเน่หา
ร้อยวาจาอักษรเป็นกลอนกล่าว
ฝากอาทิตย์มิตรเมฆาพาคอยเฝ้า
คลอพะเนาเย้าเยือนมิเชือนแช
..............
กลัวขวัญแม่จักเหงาเศร้าทรวงหนอ
กลัวทดท้อรอรับสดับฝัน
กลัวลืมล้นคนไกลหายห่างกัน
กลัวลืมวันหยอกล้อพนอเนาว์
.............
Palm
ลำนำกลอน อ่อนใจนัก คำรักแว่ว
สดับแล้ว พาขวยเขิล เพลินหนักหนา
คิดถึงเธอ เพ้อรำพัน ลั่นวาจา
รักเท่าฟ้า รักแน่วแน่ แค่เพียงเธอ
................
Rookie
รักเท่าฟ้าพาปลื้มมิลืมหลง
ยากปลิดปลงคงสวาทด้วยพร่ำเพ้อ
ถวายกอบมอบหัวใจไว้เพียงเธอ
ร่ำละเมอขอเราอยู่เป็นคู่กัน
................
#ลำนำรัก
Thanks: ภาพ,celeb น้องpalm bd
Thanks like love comments all fc @min Rookie

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    ถ้าใจเราดี..
    นางแบบคนนี้มาไง55😆