20 พ.ย. 2020 เวลา 04:28
ควรตระหนักในเรื่องที่ควรตระหนัก อันไหนที่ขัดทางไปเพื่อขัดเกลากิเลสพึงกระทำ
..
เรื่องของพระที่ชาวบ้านก็ควรรู้
🔆ฤทธิ์เดชบักจ่อย🔆
บักจ่อยเป็นคนช่างสงสัย ใครชวนนายจ่อยไปกราบ พระที่ท่านมรณภาพ หรืองานเผาสรีระสังขาร นายจ่อยมักไม่ไป นายจ่อยสงสัยว่าไปกราบแล้วได้อะไร นอกจากได้บุญใหญ่ ทำกับพ่อแม่ก็ได้บุญเช่นกัน นายจ่อยคิดแต่ว่าทำไมไม่ทำให้ได้อย่างท่าน...อ่านต่อ