บทความที่ดีมากๆ แนะนำให้อ่านกัน
สำหรับคนที่ชอบ ประวัติศาสตร์ นี่คือเหตุผลว่าทำไม 200 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับ 200,000 ปีก่อนหน้านั้น คำตอบที่บทความนี้นำเสนอก็คือ “การเชื่อในเหตุ และผล มากกว่าการเน้นที่ศรัทธา”