มีบัญชีอยู่แล้ว?
เครื่องแบบสำคัญ ไม่พอใจให้ลาออกไปเรียนที่อื่น:
นักเรียนที่อยู่ในม็อบออกมาให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระกันหลายครั้งว่า 'โรงเรียนทั้งหลายพากันบังคับทรงผมทำไม? บังคับเครื่องแบบทำไม?' ฯลฯ เพราะความรู้สามารถศึกษาให้เพิ่มพูนได้โดยไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบและทรงผม ฯลฯ จึงพากันเรียกร้อง ผมมองว่าเป็นประเด็นที่ไร้สาระมาก
ถึงเวลาเรียนแล้ว ถ้านักเรียนเหล่านี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยตามระเบียบ ไม่ต้องให้เข้าเรียน ถ้าชั่วโมงเรียนไม่พอ ไม่ต้องให้สอบผ่าน ให้ซ้ำชั้นอยู่เหมือนเดิมหรือย้ายออกไปที่อื่นเสียครับ
ในมุมมองคนเป็นครูเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะผมซึ่งสอนนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ สถานศึกษามิได้มุ่งสอนนักเรียนนักศึกษาแต่ความรู้อย่างเดียว แต่ยังต้องสอน soft skills อื่นๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการไปทำงานอยู่ร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อตนเองจะได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้วย เช่น มารยาทในการแต่งกาย มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรมและความตรงต่อเวลา มนุษย์ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเท่านั้น จึงจะเจริญงอกงามในหน้าที่การงานของตน
4
เพราะฉะนั้น เครื่องแบบจึงจำเป็นต้องมีไว้เพื่อที่จะฝึกนักเรียนนักศึกษาให้อยู่บนระเบียบเดียวกันภายในองค์กรเดียวกัน ความมีระเบียบมีประโยชน์สำคัญต่อผู้เรียนเองคือฝึกนักศึกษาเตรียมไว้เพื่อให้รู้จักเคารพระเบียบปฏิบัติเมื่อต้องเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆ ซึ่งเขามี uniform ให้นุ่ง เช่น ธนาคาร แอร์โฮสเตส เป็นต้น
คนที่ชินอยู่กับระเบียบภายในองค์กรอย่างมหาวิทยาลัยจะไปทำงานที่ไหนก็สามารถปรับตัวเข้ากับระเบียบแต่งตัวขององค์กรได้ ส่วนคนที่ต่อต้านระเบียบก็มักจะอึดอัด เข้าหมู่เข้าพวกเขาไม่ได้ อ้างว่าหน่วยงานนั้นๆ เผด็จการที่บังคับให้แต่งเครื่องแบบเดียวกัน คนพวกนี้ มีทางเลือกแคบลงกล่าวคือต้องไปหาตั้งบริษัทของตัวเอง ทำงานอย่างอิสระหาไม่ก็เข้าไปอยู่ป่าสถานเดียว
1
โรงเรียนไม่ควรยืดหยุ่นตามนักเรียนครับ ถ้านักเรียนไม่แต่งตัวให้เรียบร้อย ไม่ต้องให้เข้าเรียน นักเรียนสามารถลาออกไปเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นๆ ที่ไม่บังคับให้แต่งตัวได้
ผมว่าไม่แปลกนะครับที่องค์กรต่างๆ จะไม่รับเด็กที่ออกมาประท้วงแนวนี้ให้เข้าทำงานหรือฝึกงานเพราะอาจจะเข้าไปป่วนให้องค์กรเกิดการทะเลาะวิวาทเพราะเห็นต่างในเรื่องต่างๆ เช่นเครื่องแบบได้ครับ
1
    moonriverman
    ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ จัดไป