มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความรักและภักดีต่อพ่อหลวงคะ
เรื่องร้องเพลงไม่ถนัดจริงๆ
แต่ความรักความภักดี ต่อพ่อหลวงของคนไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้าใคร ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึก รับรู้ได้ของพลังแห่งรัก ที่มีต่อพ่อของคนไทยจริงๆ ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ฟังในแบบที่ถนัดแล้วกัน... อ่านต่อ
    PUPAN ทำอาหารกินกับปู
    รักพ่อหลวงเช่นกันค่ะ