มีบัญชีอยู่แล้ว?
การให้ที่ไม่สิ้นสุด
คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด
1
“ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการทำบุญใหม่ ให้มองทะลุไปถึงการทำบุญจริงๆ ซึ่งก็คือ การให้โดยแท้ หนึ่งในการให้นี้ก็คือการช่วยเหลือชีวิต ผมไม่อยากเห็นการทำบุญมันจบที่วัดเพียงอย่างเดียว แต่ผมอยากเห็นการทำบุญมันไปสู่ชีวิตของคนจริงๆ วัดก็มีหน้าที่ที... อ่านต่อ