8 ธ.ค. 2020 เวลา 04:00
“จุดยืน…สุดท้าย”
ถ้าหากตลอดทั้งชีวิตของคุณนั้น ได้สร้างวีรกรรม สร้างชัยชนะและความยิ่งใหญ่มาอย่างมากมาย คุณคิดว่า… มันเพียงพอที่จะทำให้ผู้คนนับถือไหม..??... อ่านต่อ