อ่านข้อมูลการบินแล้วยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ
ใกล้สิ้นปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใกล้สิ้นใจ
โดย พื้นฐานการลงทุนหมูน้อยออมเงิน
1
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) คาดการณ์ ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2021 ยังมีปัญหา... อ่านต่อ
1