มีบัญชีอยู่แล้ว?
การแบ่ง Catagory สินค้าคงคลังด้วย ABC Classification
หลัก ABC Classication เป็นวิธีจำแนกสินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภท โดยพิจารณาปริมาณ(Volumes) และมูลค่า(Values) ของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์เพื่อลดภาระในการดูแล การตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกันจะเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น เพราะในบรรดาสินค้าคงคลังทั้งหลายของแต่ละธุรกิจมักจะเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
A เป็นสินค้าสินค้าคงคลังที่มีปริมาณน้อย (ร้อยละ 5-15 ของปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างสูง (ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าทั้งหมด)
B เป็นสินค้าคงคลังทีมีปริมาณปานกลาง (ร้อยละ 30 ของปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด) และมีมูลค่ารวมปานกลาง (ร้อยละ 15 ของมูลค่าทั้งหมด)
C เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก (ร้อยละ 50-60 ของปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด) แต่มีมูลค่ารวมค่อนข้างต่ำ (ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าทั้งหมด)
ตัวอย่างเช่น
ฝ่ายคลังสินค้าในโรงงานเอสเอสไอ รับผิดชอบในการสำรองอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซึ่งได้เก็บประวัติการใช้งานที่ผ่านมา มีหมายเลขชิ้นส่วน ราคาต่อหน่วย และการใช้งานดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตำราชุดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ซึ่งสามารถหาชั้น หรือกลุ่มของอะไหล่คุณระหว่างต้นทุนต่อหน่วยกับอุปสงค์ต่อปี และจัดชั้นได้ดังนี้
ตำราชุดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ตำราชุดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ตำราชุดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
การจำแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี จะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกันดังต่อไปนี้
สินค้ากลุ่ม A ต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ และจ่ายสินค้า และมีการตรวจนับจำนวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนในบัญชีอยู่บ่อยๆ เช่น ทุกสัปดาห์ การควบคุม จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง และต้องเก็บสินค้าไว้ในที่ปลอดภัย ในด้านการจัดซื้อก็ควรหาผู้ขายปัจจัยการผลิตไว้หลายรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้า และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้
สินค้ากลุ่ม B ต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลางด้วยการลงบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอ เช่นเดียวกับ A ควรมีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหาย การตรวจนับจำนวนจริงก็ทำเช่นเดียวกับ A แต่ความถี่น้อยกว่า เช่นทุกสิ้นเดือนและการควบคุม B จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ A
สินค้ากลุ่ม C การควบคุมไม่มีการจดบันทึก หรือมีก็เพียงเล็กน้อย สินค้าคงคลังประเภทนี้จะวางให้หยิบใช้ได้ตามสะดวกเนื่องจากเป็นของราคาถูก และปริมาณมาก ถ้าทำการควบคุมอย่างเข้มงวดจะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากซึ่งไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายการตรวจนับจะใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวด คือเว้นสักระยะจะมาตรวจนับดูว่าใช้ไปในปริมาณเท่าใด แล้วก็ซื้อมาเติมหรืออาจใช้ระบบ 2 กล่อง (Two-Bin System) ซึ่งมีกล่องวัสดุอยู่ 2 กล่องเป็นการเผื่อไว้ พอใช้สินค้าในกล่องแรกหมดก็นำเอากล่องสำรองมาใช้ แล้วรีบซื้อสินค้าเพื่อเติมใส่กล่องสำรองแทน ซึ่งจะทำให้ไม่มีการขาดมือเกิดขึ้น
ที่มา : ตำราชุดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
เรียบเรียงโดยโลจิสติกส์คอนเทนต์ 7/1/2021

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
  ten
  หากมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาหรือพูดคุยเพิ่มเติม จะติดต่อผู้เขียนได้ทางไหนบ้างครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ด่วน เฟซบุ๊ก เลิกทำเหรียญคริปโท Libra แล้ว ถ้าจำกันได้ คำว่า Libra เป็นคำที่เราฮือฮากันว่าเฟซบุ๊กจะทำคริปโทฯ ของตัวเอง หลายคนจินตนาการไปไกลว่า ถ้า Libra เกิดขึ้นจริง จะทำให้ทุกคนโอนเงินไปมากันได้สะดวกแบบไร้พรมแดน
   ทำไม ยูเครน ถึงมีความสำคัญกับรัสเซีย ในแง่เศรษฐกิจ ประเทศยูเครนคือประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปยุโรป ปี 2020 ชาวยูเครน 43 ล้านคน มี GDP ต่อหัวเพียง 123,000 บาท คิดเป็นแค่ราว 0.5 เท่าของ GDP ต่อหัวคนไทย และน้อยกว่าหลายประเทศในทวีปเอเชีย อย่างอินโดนีเซีย และอิรักด้วยซ้ำ
   UPDATE: ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ร่วมตั้งมั่นฟื้นฟูมิตรภาพความสัมพันธ์ เดินหน้าความร่วมมือเพื่อประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกัน วันนี้ (25 ม.ค. 65) เวลา 07.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกเดินทางไปยังกรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ
   วัคซีน Covid สำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี ควรฉีดมั้ย คำถามสำหรับพ่อแม่ทุกคน บางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว บางคนอาจจะยัง.. มาดูกันค่ะ เท่าที่รวบรวมข้อมูลมา
   ดูทั้งหมด