มีบัญชีอยู่แล้ว?
7 นิสัยที่จะทำให้จัดระเบียบชีวิตได้ดีเยี่ยมจาก Thomas Oppong | Mission to the Moon EP. 796
คนที่จัดระเบียบชีวิตได้ดีมากๆ จะไม่ได้บริหารจัดการแค่เวลาอย่างเดียว
แต่มันมีเรื่องของวิธีคิดและทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ในตอนนี้จะมาพูดถึงนิสัย 7 ข้อ ที่จะทำให้เราจัดระเบียบ
ในชีวิตได้ดีมากขึ้น จาก Thomas Oppong
.
#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast