มีบัญชีอยู่แล้ว?
การพูดเพียงไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนใจคนได้
1
ถ้าคุณถูกกำหนดให้พูดโน้มน้าวใจคนให้สามารถซื้อของ ภายในระยะเวลาที่ลิฟต์กำลังขึ้นคุณคิดว่าจะทำได้ไหม?... อ่านต่อ
4