5 ม.ค. เวลา 23:00 • หนังสือ
EP 916 Book Review เพราะทุกอย่างในโลกนี้มีทางออก
หนังสือที่ให้ข้อคิดดี ๆ ที่น่าสนใจมากครับ ผมชอบคำหนึ่งในหนังสือมาก คือทุกปัญหามีทางออก เพราะถ้าไม่มีทางออก มันก็ไม่ใช่ปัญหาตั้งแต่ต้นแล้ว เลยนำมา Review ให้ฟังใน Episode นี้ด้วยครับ
นำเน๋อ
ขอนุญาตแบ่งปั่นครับ อจ.