Eye OS ระบบปฏิบัติการใหม่จากเฟซบุ๊ก
“เราต้องทำให้มั่นใจได้ว่า ยุคต่อไปเฟซบุ๊กยังมีที่ให้ยืน”
ประโยคนี้กล่าวโดย Andrew Bosworth รองประธานฝ่ายฮาร์ดแวร์บริษัทเฟซบุ๊ก
เขายืนยันว่าเฟซบุ๊กกำลังสร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมา... อ่านต่อ