มีบัญชีอยู่แล้ว?
“ไม่ตั้งโรงพยาบาลสนาม ก็ยิ่งควบคุมการระบาดไม่ได้” เหตุผลที่เราต้องเข้าใจใหม่ ให้ตรงกัน
1
ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดง สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด... อ่านต่อ
7