16 ม.ค. เวลา 01:00 • ธุรกิจ
"Tesla หรือ Bitcoin ก็ฟองสบู่ทั้งคู่ แต่ผมเลือก Tesla!" - Peter Schiff
Nirakka
เราควรใช้ราคาตลาดที่เกิดจากเก็งกำไรสูงหรือการปั่นมาคำนวณมูลค่าของบริษัทหรือครับ?