มีบัญชีอยู่แล้ว?
ธุรกิจของคุณ มีต้นทุนส่วนไหนลดได้อีกบ้าง?
ทำแบบประเมิน Quick diagnosis สั้นๆ 2 นาที ด้วยคำถามที่เจาะถึงสาเหตุของต้นทุนแพงที่เจอบ่อยในธุรกิจ รวมถึงรับผลประเมินพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขทันที!
ทำแบบประเมินเพื่อหาคำตอบว่าต้นทุนธุรกิจของท่าน มีปัญหาด้านใดบ้าง
1. ต้นทุนจัดซื้อแพงไปอยู่หรือไม่
2. วิธีตั้งราคาฝ่ายขาย ทำให้ขาดทุนอยู่หรือเปล่า
3. ฝ่ายผลิตมีการสิ้นเปลืองด้านใดอยู่หรือไม่
4. จำนวนคนในองค์กร เหมาะสมดีอยู่หรือเปล่า
คลิกลิงค์เพื่อทำ Quick diagnosis (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
1