คนเราเกิดมาพร้อมกับคำว่า ขอแสดงความยินดีด้วย ขอแสดงความเสียใจด้วย, ขอแสดงความไว้อาลัยด้วย ซึ่งตอนเราคลอด ทุกคนต่างมาแสดงความยินดีในวันแรกที่เกิด สิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆได้ก่อกำเนิดขึ้นแล้วและได้เติบโตขึ้นใช้เวลาในการที่จะศึกษาและเรียนรู้และเป็นกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายในระหว่างการเรียนรู้ และหาตัวตนนั้นมักจะหาตัวตนไม่เจอ หรือไปผิดทางซึ่งหลายคนก็มักไปผิดทาง บ้างคนผิดหวังเสียใจที่ไม่ได้อย่างที่หวังต่อตนเองและครอบครัว
แต่กระนั้นความล้มเหลวทั้งหมดมันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้ได้ลุกขึ้นมาเดินใหม่ เห้ย! นี่มันโลกยุคใหม่ของมวลมนุษย์ชาติแล้ว ความรู้ การเรียนในยุคนี้ เทคโนโลยีมันเท่าเทียมเท่าทันกันหมดแล้ว
ที่มา:www.topuniversities.com
วันก่อนได้เขียนไว้ว่าจะมาเล่าต่อถึงมหาลัยที่มีที่นั่งไว้ให้กับคนมีสมองเท่านั่น ก็ไม่น่าจะหลุดพ้นกับมหาลัยที่ท๊อปๆระดับโลก ใช่ค่ะ คนที่เข้าไปนั่งในนั้นได้ นั้นหมายถึงโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ มีโอกาสในหน้าที่การงาน โอกาสในการทำเงินหลังจากเรียนจบ
เราได้เห็นอะไรในการที่คนที่เขาจบมาจากสถานศึกษาเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบุคคลที่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงกับโลก สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ของเรา
ภาพที่เห็นมันไม่ค่อยชัดจนวันหนึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้เจอกับบุคคลใกล้ชิด เขาก็ได้เป็นคนๆหนึ่งที่ได้เข้าไปเรียนในมหาลัย ระดับท๊อปๆ สิ่งที่ดิฉันเห็นชัดๆ คือความรู้ ความสามารถของเขานำกลับมาใช้ในรูปแบบการสร้างงาน สร้างเงินเป็นจำนวนมหาศาล และภาษีที่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ
และนั้นเขากันที่เรียนไว้ให้คนมีสมองเท่านั้นจริงๆ