29 ม.ค. เวลา 04:19 • ปรัชญา
Compassion Week #5 Month of love.
You will never walk alone.
(Episode 2/3)บริบทโลกอำนาจนิยม
ความจริง(ผล)เกิดจากเหตุคือการมีส่วนร่วมของเราและบริบทแวดล้อมของกระแสสังคมที่เผชิญ รวมถึงผลกระทบจากกระแสสังคมโลก
1
เพราะความจริงเป็นพลวัต Dynamic
ความจริงเดี่ยวๆ Static นั้นไม่มี
Life is fast.
ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระแสสังคมโลกถือเป็นยุคของกระแสผู้นำอำนาจนิยมครองประเทศต่างๆ Rights wing popular
โดย"ทรัมป์"เป็นตัวอย่างของผู้นำอำนาจนิยม ด้วยนโยบาย America First ประมาณว่าต้องการเอาประเทศตัวเองรอดก่อน โดยไม่สนใจสังคมโลก
แต่คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิต
เมื่อเกิด The great conjunction. ดาวพฤหัสดาวคุณธรรม Jupiter บังดาวเสาร์ดาวบาปเคราะห์ Saturn แบบสุดขีด Great
และการปรากฏตัวของ Covid-19 ที่มาพร้อมกับข้อเสนอที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้
ทุกคนต้องเอาชีวิตให้รอดและต้องปรับเปลี่ยนตัวเพื่อให้อยู่ได้ในโลกยุค New Normal
Covid-19 บอกว่า
One World New Normal
โครงการ Obrama Care หรือ โครงการ 30฿ รักษาทุกโรค นั้นเป็น Universal New Normal
เพราะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือชีวิต ไม่ใช่สมบัตินอกกายหรือเงิน
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจาก Covid-19 กดดันให้คนตาสว่าง เกิดกรณี Jo Biden หาเสียงอย่างสบายแบบตามน้ำ แต่ Donald Trump หาเสียงเหนื่อยแบบทวนน้ำ
เพราะกระแสสังคมอเมริกัน
เมื่อคิดดูให้ดีจะเห็นจิตวิญญาณของอเมริกานั้นไม่ใช่เป็นประเทศของคนขาว แต่เป็นประเทศของผู้ที่อพยพมาจากประเทศอื่นเพื่อมาอยู่ประเทศที่มีเสรีภาพมากกว่า
แนวคิดเพื่อสิทธิมนุษย์ชน Human rights แบบ Joe Biden จึงชนะใจคนอเมริกันจำนวนมากกว่าแนวคิด America First ของ Donald trump
ในที่สุด ทรัมป์ ก็ต้องลงจากตำแหน่งประธานาธิบดี และเมื่อ Joe Biden สาบานตัวเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสร็จก็ได้เซ็นคำสั่งกลับนโยบายต่างๆรวม 15 ฉบับทันที
ทรัมป์สอนบทเรียนเรื่องคนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิต
หรือว่าอเมริกาจะกลับมาเป็นตำรวจโลก
กระแสโลกหลังอเมริกาเปลี่ยนผู้นำแบบกลับนโยบายต่างประเทศ ด้วยมีรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นสายเหยี่ยวที่เคยก่อสงครามในต่างประเทศ
และล่าสุดจีนแก้กฎหมายให้อำนาจหน่วยทหารใช้กำลังตอบโต้ได้
โลกในอนาคต ยุคหลัง Covid-19
เมื่อพญาอินทรี จะกลับมาเป็นตำรวจโลก
ใครจะอยู่ ใครจะไป
ใครคือของจริง
ใครคือของปลอม
อีกไม่นาน ภาพจะชัดขึ้นเรื่อยๆ
Compassion Week #5 Month of love.
You will never walk alone.
(Episode 3/3)บริบทโลกเสรีนิยม
Joe Biden จะปรับนโยบายต่างประเทศโดย
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน แบบยุค Jimmy Carter หรือไม่?

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์