3 ก.พ. เวลา 01:53
*** เนื่องจากบทความนี้ที่ลงเมื่อคืนมีข้อผิดพลาดในเนื้อหา ต้องกราบขออภัยผู้อ่านทุกท่านและขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ช่วยกันทักท้วงครับ ***
8
** และก็ไม่อยากให้เป็นการชี้นำว่าให้เลิกบริโภคน้ำตาล ยังไงก็ควรเลือกบริโภคให้เหมาะสม ทานอาหารให้ครบทุกหมู่ครับ **... อ่านต่อ