Sci-Find วิทย์-คิด-ค้น ตอนที่ 3 : วัน เดือน ปี ดาว
รายการ “วิทย์ คิด ค้น” ตอนนี้ ผมจะเล่าให้ฟังว่าดาราศาสตร์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร ใกล้ตัวเราแค่ไหน และการกำหนด วัน เดือน ปี นั้นมีที่มาอย่างไร รวมทั้งเล่าเรื่องกลุ่มดาวสำคัญๆที่ควรรู้จักด้วย
ดูรายการตอนนี้จบจะเห็นภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูดาวครับ
สนใจเรื่องวิทย์ๆสนุกๆไปติดตามได้ที่ Facebook Chevron Enjoy Science II