9 ก.พ. เวลา 00:15 • ปรัชญา
Compassion Week #6 Month of love.
วันตรุษจีน Family Reunion.
(Episode 2/3)
อั่งเปา ขวัญกำลังใจ
การให้อั่งเปา ในช่วงวันตรุษจีน เป็นการสานสัมพันธ์ผู้ใหญ่ที่มีรายได้ให้ผู้น้อยและเด็ก เป็นการส่งความรักและขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติคุณงามความดี มีความอบอุ่นสนับสนุนกันในหมู่เครือญาติ
ส่งความรักและกำลังใจให้ปฏิบัติคุณงามความดี
ตรุษจีนปีนี้ รัฐบาลจีนให้วันหยุดน้อย และขอความร่วมมือ ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้กลับบ้าน คนจีนบางส่วนใช้วิธีส่งของวัตถุดิบไปให้กัน
หลวงพ่อชา บอกว่าคนเราต้องประกอบด้วยความอยาก จึงมีข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา
ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติ เพราะไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไม
และหลวงพ่อชา บอกว่า “ความอยากนั้นต้องอยากด้วยปัญญา รู้จักประมาณ ตอบสนองด้วยความพอดี รู้รูปแบบที่เข้ากับบริบทที่เผชิญ
การตอบสนองด้วยปัญญาต่อสถานการณ์ในพม่า
พม่าควรเลียนแบบสหรัฐอเมริกา เพราะรูปแบบสังคมพม่ามีหลายชาติพันธุ์แบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา จะง่ายกว่าการบังคับให้เป็นหนึ่งเดียวแบบจีน Why not the best?
รูปแบบสังคมพม่ามีหลายชาติพันธุ์ ควรอยู่แบบสหรัฐอเมริกาไม่ใช่บังคับให้เป็นหนึ่งเดียวแบบจีน
สิ่งที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์รัฐประหารในพม่า
ที่ทำเหมือนไม่มีความเป็นญาติ
ทหารพม่าพยายามเลียนแบบจีน แต่ทำได้ยากเพราะขาดจุดเด่นแบบจีน เช่น
จีนมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่เพราะประชากรมาก และรู้จักใช้ความได้เปรียบที่มีตลาดขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์
และ แม้ว่ารูปแบบสังคมจีนเห็นคนไม่เท่ากันคือมีชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง มีการปกครองแบบเป็นเผด็จการพรรคเดียว แต่ปกครองเพื่อประโยชน์ประชาชน ทำให้ผู้ถูกปกครอง แม้ถูกละเมิดสิทธิต่างๆ แต่ยอมทำตัวเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพื่อแลกกับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดี
คงเพราะกิเลสบังตาทหารพม่า จึงทำแบบเดียวกับทรัมป์ ที่เข้าใจผิดว่าอเมริกาเป็นของคนขาว
และมโนเองว่าถูกโกงเลือกตั้ง
 
ด้วยอกุศลมูลสามคือโลภ โกรธ หลง
บังตาทหารพม่าทำให้ไม่เห็นอริยะทรัพย์
1. โลภอยากเป็นผู้นำต่อ (ไม่อยากเกษียณอายุ)
2. โกรธที่แพ้เลือกตั้ง (ต้องเป็นฝ่ายค้าน)
3. หลงอำนาจจึงปฏิวัติ (รัฐธรรมนูญเหมือนซองปืนที่เปิดช่องปลายลำกล้องไว้ให้สามารถยิงได้โดยไม่ต้องฉีก)
ด้วยอกุศลมูลสามคือโลภ โกรธ หลง บังตาทหารพม่าทำให้ไม่เห็นอริยะทรัพย์
เพราะคนเราต่างกัน
คนที่มีนิสัยอำนาจนิยมมักจะหลงอำนาจ คือไม่รู้จักพอ
ส่วนคนที่ไม่นิยมอำนาจนั้น ไม่รู้จะอยากได้อำนาจมาทำไม เพราะรู้สึกว่ากำไรที่ติดมากับอำนาจนั้นคือความไม่ชอบธรรม
แท้จริงไม่มีใครรู้อนาคตล่วงหน้า
บางคนแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ในบริษัท แต่พอเกิด Covid-19 บางบริษัทต้องล้มหายไป บางบริษัทต้องลดคน
วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวการบินไทยปรับโครงสร้างใหม่
เพื่อให้บริษัทอยู่รอดได้
ผู้บริหารถูกปรับลดจาก 8 ระดับชั้น เหลือ 5 ระดับชั้น คนลดลงจาก 740 คนให้เหลือไม่เกิน 500 คน
และจะลดเครื่องบินที่เกินจำเป็น ทำให้นักบินประจำเครื่องและแอร์ ก็จะถูกลดไปโดยปริยาย ประมาณลดนักบิน 400 กว่าคน ลูกเรือ 3,000 กว่าคน
เป็นอนิจจังตามนัยแห่งคำสอนของศาสนาพุทธเรื่อง"ความจริงซึ่งมีอยู่คู่กับโลก"เรียกว่า"โลกธรรม" มีอยู่ 8 ประการ คือ
1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ
3. มียศ 4. เสื่อมยศ
5. มีสรรเสริญ 6. มีนินทา
7. มีสุข 8. มีทุกข์
1
โลกธรรม 8 ประการนี้ เกิดขึ้นได้และเสื่อมสลายไปได้ ส่วนความถึงพร้อมจะเทไปด้านไหนนั้น
ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย 2 ประการ
1. การประกอบกุศลกรรม และอกุศลกรรมในปัจจุบัน
2. ผลแห่งกุศลกรรม และอกุศลกรรมในอดีตชาติตามมาให้ผลในปัจจุบัน
พระอริยบุคคล ท่านรู้ว่าสรรพสิ่งมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจึง"ไม่ยินดีเมื่อได้ ไม่ยินร้ายเมื่อเสีย"
ส่วนคนที่ได้ ยศ เงิน แต่ไม่มีความดีติดตัว
ตายไป ไม่ได้อะไรไปช่วย เพราะขาดคุณธรรม
คนที่มีคุณธรรม รู้จักใช้เงิน อำนาจ สร้างความดี ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นอริยะทรัพย์ ที่ตายแล้วเอาไปด้วยได้ ส่งผลต่อเนื่องถึงชาติต่อไป
หลวงพ่อชา ท่านสอนคนที่เป็นทุกข์เพราะเมียตายว่าให้คิดใหม่ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะถ้ามีอุเบกขาสุดขีด จะหมดมานะเก้าคือหยุดการเปรียบเทียบ หมดโลกธรรมแปด เพราะเห็นมันเป็นเช่นนั้นเอง เช่น
ไม้ท่อนนี้ ก็เทานี้ ไม่สั้น ไม่ยาว
ถ้าเราอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว
ถ้าเราอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น
ที่มีสั้น มียาว นั้นเพราะกิเลสเราเอง
คนเราทุกคนล้วนมีรูปแบบความเป็นคนเหมือนกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไร
รูปแบบชีวิตทุกคนที่มาปรากฏบนโลกนี้ ล้วนเพียงผ่านมาเหมือนตอนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัด เข้าพักโรงแรม แต่เมื่ออยู่นานเข้า ก็นึกว่าโรงแรมเป็นของตัว ไปทะเลาะกับเจ้าของโรงแรม
ความจริงสรรพสิ่งเป็นของโลก
ตอนที่มา ไม่มีใครเอาอะไรมาด้วย
และตอนไป ก็ไม่มีใครได้อะไรไปด้วย
มีแต่บุญกรรมที่ยังส่งผลชาติต่อไป
จะหลุดพ้นได้ก็ด้วยหมดกรรม
การที่ทหารพม่าทำ"กรรมปฏิวัติ"จะส่งผลอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุ ไม่ใช่เหตุผล
เหตุคือการมีส่วนร่วมของทหารพม่าและสิ่งที่เป็นบริบทแวดล้อมในประเทศ รวมถึงผลกระทบจากภายนอกประเทศ ว่าความถึงพร้อมจะเทไปด้านไหน ไม่ใช่เหตุผล ความชอบธรรม
หรือว่าทหารพม่าจะทำพลาดซ้ำรอยรูปแบบที่ทรัมป์ทำ ที่บอกว่าถูกโกงเลือกตั้ง แต่แนวทางบริหารสวนกระแสโลก โดยทรัมป์คิดจะเอาเฉพาะพวกคนขาว ส่วนพม่าก็จะเอาเฉพาะทหาร ซึ่งผิดแนวทางสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนเป็นคนเท่ากัน
คนคำนวณจึงไม่สู้ฟ้าลิขิต
ผล ประชาชนพม่า อาจจะถึงพร้อม เหตุเพราะ
1. ประชาชนสู้ถูกเวลา Great Conjunction, America is back. เป็นงานแรกของ Joe Biden ที่ควรจะต้องสำเร็จเพื่อสร้างความประทับใจ
2. ประชาชนศรัทธาต่ออองซานซูจี มั่นคงด้วยนางใช้เวลาสร้างศรัทธายาวนาน
3. เปรียบเหมือนแมงเม่าชนะขาใหญ่กรณีสงครามหุ้น GameStop
4. สมาชิกพรรคทหารเองมีมากถึง 24 ล้านยังปล่อยให้แพ้เลือกตั้ง เหมือนมีสมาชิกที่ไม่หนุน ทหารแก่
 
เรือรัฐนาวาทหารพม่านั้นลอยบนน้ำคือประชาชน
เมื่อบันทุกเกินพิกัดความพอดี จึงอาจจมในที่สุด
พม่าเลียนแบบจีนได้ยาก
พรรคของทหารพม่าจะเลียนแบบพรรคคอมมิวนิสต์ สร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทั่วประเทศ มีสมาชิกประมาณ 24 ล้านคน แต่แพ้เลือกตั้ง
ในอดีตผู้นำสูงสุดทหารพม่าสามารถเป็นต่อไปได้เรื่อยๆ แต่ มินอ๋องลาย ประเมินอองซานซูจีต่ำไป
ปี 2014 แก้กฎหมายให้ทหารเกษียณ 60 ยกเว้น ผบ.สูงสุดและ รอง ผบ.สส
ต่อมาปี 2016 มินอ๋องลายแก้ให้ตัวเองเกษียณ 65 เพื่อเป็นสากลมากขึ้น
การแพ้เลือกตั้งในปี คศ. 2020 ทำให้ผิดแผน
ไม่สามารถเกษียณจากทหารมาเป็นผูันำพรรคใหญ่แบบเต็งเซ่ง ที่ทหารให้เลือกตั้งครั้งแรกได้เป็นรัฐบาล
จึงเชื่อได้ว่าเหตุจริงของการรัฐประหารคือจะเกษียณ 65 ปีใน กรกฎาคม คศ. 2021
ข้อสังเกตรูปแบบสังคมเผด็จการ
อาศัยรูปแบบการแบ่งแยกแล้วเข้าครอง
Divided and Rules โดยต้องมีจำนวนคนสนับสนุนเผด็จการมากกว่าจำนวนคนต่อต้าน
ประมาณว่าใครมีพวกมากกว่าก็เป็นผู้ชนะ
คำพูดเหตุผลที่ว่า"ความชอบธรรมคืออำนาจ ไม่ใช่ อำนาจคือความชอบธรรม" เพราะเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลเมื่อตาสว่างแล้วไม่สามารถย้อนกลับนั้น ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ
เพราะอดีตที่ผ่านมายังคงสอนให้รู้ว่า
"อารมณ์และความเชื่อ นั้น ชนะเหตุผล"
เพราะระบบเผด็จการสร้างเสียงสนับสนุนโดยใช้ระบบอุปถัมภ์ตามโครงสายบังคับบัญชา ซึ่งเป็นการหักปีกความชอบธรรม คนที่เห็นต่างจะถูกขจัดออกไป
ด้วยระบบสองมาตรฐาน และคนเห็นต่างยังถูกจัดไปอยู่กลุ่มคนชั้นสองที่ได้รับการดูแลน้อย ประมาณว่าบีบให้ย้ายข้างมาเป็นผู้สนับสนุนเผด็จการเพื่อจะได้รับการดูแลอย่างดี
* สิ่งที่เป็นต้นน้ำชี้ขาดคนว่าจะสนับสนุนฝ่ายไหนนั้นไม่ใช่ความชอบธรรมแต่คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เหตุเพราะคนเป็นสัตว์สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ
** แต่พม่าแบ่งแยกเข้าครอง โดยให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มทหาร ทำให้จำนวนผู้สนับสนุนมีเฉพาะทหาร ผลักคนที่เหลือให้เป็นฝ่ายต่อต้าน
*** ใครจำนวนมากกว่าย่อมชนะ
Compassion Week #6 Month of love.
วันตรุษจีน Family Reunion.
(Episode 3/3)
กฎเมอร์ฟี่ สิ่งที่เป็นไปได้ยากนั่นเกิดขึ้นได้
4 February 2021
Joe Biden บอกว่า ""America is back" และโรคระบาดแบบ Covid-19 อาจเกิดขึ้นได้อีก
อเมริกาจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อรวมกลุุ่มพันธมิตร ผลักดันนโยบาย สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
more..
Compassion Week #7 Month of love.
Happy valentine. How to beloved.
Compassion Week #8 Month of love.
วันมาฆบูชา Unconditional love.

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    นั่งเขียน
    แวะมาอ่านครับ