สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเข้านอน
จงฝึกขอบคุณตัวเองในทุกวัน ๆ
หมั่นสร้่างกำลังใจได้ด้วยตัวเอง ดีที่สุด
เพราะไม่ต้องพยายาม/เรียกร้องจากผู้อื่น
และหากเราทำเช่นนี้ได้ทุก ๆ วัน
อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
ก็จะไม่มีคำว่า เสียดาย+เสียใจเลย 😊
#เด็กนิติบ้านนอก #ปรัชญาในการดำเนินชีวิต
#ข้อคิด #คำคม #กำลังใจ #แรงบันดาลใจ