6 ก.พ. เวลา 12:59 • ปรัชญา
Compassion Week #6 Month of love.
วันตรุษจีน Family Reunion.
(Episode 1/3)
ความอบอุ่นของ
"รูปแบบสังคมครอบครัวใหญ่"
วันตรุษจีน คล้ายวันสงกรานต์ของไทยคือเป็นวันขึ้นปีใหม่และวันรวมญาติ ประมาณว่าเครือญาติที่แยกย้ายไปทำมาหากินต่างถิ่น จะกลับมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่ที่ตนเคยอยู่ในตอนเด็กๆ เป็นที่รวมความรักญาติพี่น้องได้พบกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ลืมเลือน และมีพิธีกรรมเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในวาระปีใหม่
ช่วงตรุษจีนปี 2020 เกิด Covid-19
ทำให้จีนห้ามคนเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันการระบาด
แต่ปีนี้ 2021 แม้ยังคงมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 แต่ประมาณว่ารัฐบาลควบคุมได้ จีนจึงไม่ได้ห้ามคนเคลื่อนย้าย
ประเด็นที่น่าเรียนรู้ของจีนในปัจจุบัน
1. จีนมีความอบอุ่นของ
"รูปแบบสังคมครอบครัวใหญ่"
และปกครอง"รูปแบบเผด็จการคนดี"
แม้ว่ารูปแบบสังคมเห็นคนไม่เท่ากันคือมีชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง มีการปกครองแบบเป็นเผด็จการพรรคเดียว แต่ปกครองเพื่อประโยชน์ประชาชน ทำให้ผู้ถูกปกครองแม้ถูกละเมิดสิทธิต่างๆ แต่ยอมทำตัวเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพื่อแลกกับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดี
2. จีนมีขนาดเศรษฐกิจโตเป็นอันดับสองของโลกและคาดว่าจะแซงอเมริกาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในปี พศ. 2571
จีนในอดีตหลงทางด้านเศรษฐกิจอยู่นาน จนรู้ตัวว่าผิดทาง จึงยอมปรับตัวรับเอาเศรษฐกิจเสรีนิยมมาใช้ร่วมกับระบบเผด็จการคนดี จีนมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่เพราะประชากรมาก และรู้จักใช้ความได้เปรียบที่มีตลาดขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์
การทำธุรกิจจีนสามารถผลิตได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพราะมีผู้บริโภคเยอะ สามารถผลิตมากจนทำให้เกิด Economy of scale คือการประหยัดจากขนาดการผลิต ทำให้สินค้าจีนมีราคาถูก แข่งขันในตลาดโลกได้ง่าย จึงทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโต"ต่อเนื่อง"อย่างรวดเร็ว
ความอบอุ่นครอบครัวใหญ่
จีนเป็นระบบเผด็จการคนดี แต่ไม่ยั่งยืน
แม้ว่าคนยอมอยู่ใต้ปกครองเพื่อแลกกับระบบเศรษฐกิจที่ดี แต่จีนก็มีจุดเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในจุดแข็ง
เหตุเพราะ"รูปแบบระบบสังคม"เป็นระบบที่ขึ้นกับตัวผู้ปกครองเผด็จการคนดี และมองประชาชนเป็นเหมือนหุ่นยนต์ โดยประชาชนยอมเป็นหุ่นยนต์พร้อมเสียสละความเป็นตัวเองเพื่อแลกกับเศรษฐกิจที่ดี
จุดเปราะบาง เช่น
1. ใช้ทรัพยากรมนุษย์คือคนส่วนใหญ่ไม่เต็มศักยภาพ เพราะแท้จริงคนคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ แต่คนจีนส่วนใหญ่ถูกทำให้เป็นเพียงหุ่นยนต์
2. ผู้นำเผด็จการคนดี แต่มีวันตาย ต้องเลือกคนที่เหมาะสมมาแทน แต่ การเลือกคนแทนจะเกิดผลกระทบ เพราะคนที่อยู่ในเกณฑ์แต่ไม่ถูกเลือกย่อมเสียใจ วิธีแก้ปัญหาคือยังไม่เลือกใคร และแก้ระเบียบให้คนเดิมเป็นต่อไป ประมาณว่าห้ามคนทำดีล้ำหน้า เช่น กรณี Jack Ma ออกมาวิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า ยังถูกมองเป็นการบั่นทอนความมั่นคง ประมาณว่าให้พูดชมได้อย่างเดียว ห้ามติ
3. จีนมีประชากรมาก ภาระการหางานให้คนทำก็จึงมากด้วย ทำให้มีการก่อสร้างจำนวนมากเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อมีงานให้คนทำ
แต่วันไหนเศรษฐกิจสะดุด จะวุ่นวาย คือถ้าเศรษฐกิจโตน้อยกว่า 5% จะเกิดการว่างงาน
เมื่อเกิด Covid-19 เศรษฐกิจกิจโตน้อยกว่า 5% จึงเริ่มมีปัญหา ล่าสุดจีนให้ Tesla เข้าไปผลิตรถไฟฟ้าในจีน เพื่อเป็นกลยุทธ์กระตุ้นให้บริษัทในจีนรู้จักพัฒนาสู่การแข่งขันระดับโลก
เขียนถึงกลยุทธ์จีนตรงนี้แล้ว นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อชา ที่ท่านสอนไม่ให้ตามใจกิเลส เพราะกิเลสเหมือนสัตว์ ถ้าเราตามใจมัน จะเหมือนให้อาหาร สัตว์นั้นยิ่งแข็งแรงขึ้น เราต้องไม่ให้อาหาร ไม่ตามใจกิเลส ต้องทรมานกิเลส เพื่อให้มันผอมไม่มีแรง แล้วเราจะเอาชนะมันได้
แสดงว่าจีนไม่ได้ทำลายบริษัทรถไฟฟ้าจีน แต่เป็นการปรับธุรกิจทารกที่รัฐต้องอุ้ม ให้เป็นธุรกิจผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้ และต้องแข่งกับบริษัท Tesla ให้ได้ ซึ่งไม่ใช่การทรมานตัวเอง แต่เป็นการทรมานกิเลสตัวเอง เพื่อจะเอาชนะตัวเองและก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก รวมถึงสามารถยืนบนขาตัวเองได้ในอนาคต
เมื่อพูดถึง Elon musk ที่เขาเลือกทำเฉพาะ Universal New Normal เพราะขายทั่วโลก จึงทำราคาเข้าถึงได้นั้น อาจเพราะเขารู้เศรษฐศาสตร์จึงเข้าใจชัดเรื่อง Economy of scale ว่าเป็นกลไกหลักในการลดต้นทุนเพื่อทำราคาให้คนเข้าถึงได้ง่าย
Compassion Week #6 Month of love.
วันตรุษจีน Family Reunion.
(Episode 2/3)
อั่งเปา ขวัญกำลังใจ
คนเราต้องมีความอยาก จึงมีข้อปฏิบัติ
เผด็จการทหารพม่าที่ทำเพื่อผู้นำทหารนั้นต่างจากเผด็จการคนดีของจีนที่ทำเพื่อประชาชน
รูปแบบสังคมเผด็จการ
อาศัยรูปแบบการแบ่งแยกแล้วเข้าครอง
Divided and Rules โดยต้องมีจำนวนคนสนับสนุนเผด็จการมากกว่าจำนวนคนต่อต้าน
ประมาณว่าใครมีพวกมากกว่าก็เป็นผู้ชนะ
คำพูดเหตุผลที่ว่า"ความชอบธรรมคืออำนาจ ไม่ใช่ อำนาจคือความชอบธรรม" เพราะเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลเมื่อตาสว่างแล้วไม่สามารถย้อนกลับนั้น ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ
เพราะอดีตที่ผ่านมายังคงสอนให้รู้ว่า
"อารมณ์และความเชื่อ นั้น ชนะเหตุผล"
more...
Compassion Week #6 Month of love.
วันตรุษจีน Family Reunion.
(Episode 3/3)
กฎเมอร์ฟี่ สิ่งที่เป็นไปได้ยากนั่นเกิดขึ้นได้
4 February 2021
Joe Biden บอกว่า ""America is back" และโรคระบาดแบบ Covid-19 อาจเกิดขึ้นได้อีก
อเมริกาจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อรวมกลุุ่มพันธมิตร ผลักดันนโยบาย สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
more..
Compassion Week #7 Month of love.
Happy valentine. How to beloved.
Compassion Week #8 Month of love.
วันมาฆบูชา Unconditional love.

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์