26 ก.พ. เวลา 21:23 • ปรัชญา
เสียงจากพระไตรปิฎก
EP43 เครื่องนำไปสู่ภพ
หนึ่งในพระไตรปิฎก
โดย พงศ์เล่าเรื่อง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    หลาก มุมมอง
    สาธุค่ะ