มีบัญชีอยู่แล้ว?
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
ที่มาของข้อมูลในเพจนี้ คลิกที่ลิ้งค์ในวงเล็บด้านล่างนี้
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ดับกลิ่นทุกๆชนิด ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที...
บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย)และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที...
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Bacteria )
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ) จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น จะไปนำจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆที่ไม่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียมาใช้งานย่อยสลายก็ไม่ได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยด้วยกันตามลักษณะการดำรงชีพและการทำปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ .-
1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ( Aerobic Bacteria ) จุลินทรีย์กลุ่มนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและการเจริญเติบโตขยายเซลล์ รวมถึงใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย(บำบัดน้ำเสีย) จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้มากที่สุดในการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบบำบัด ระบบบำบัดแทบจะทุกๆระบบจะใช้งานจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก เพราะสามารถดึงจากธรรมชาติมาใช้งานง่าย เพียงออกแบบระบบต่างๆและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีพ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ทำงานย่อยสลายให้ตามที่ต้องการ แต่ก็มีข้อจำกัดและเงื่อนไขหลายอย่างที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ เช่น อุณหภูมิพอเหมาะ ค่า pH ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ( เจริญเติบโตได้ดีในช่วงค่า pH 6 -8 ) ถ้าต่ำมากๆหรือสูงมากๆจะทำให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อได้ทันที หรือกรณีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียมีน้อย ( ค่า DO ต่ำ ) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะดำรงชีพอยู่ไม่ได้ เพราะขาดออกซิเจนไม่ได้ จุลินทรีย์ตายยกบ่อบำบัดได้ถ้าขาดออกซิเจน บ่อบำบัดที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นก็มีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์ย่อยสลายตายหรือมีปริมาณน้อยมาก ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียไม่ทันของเสียจึงล้นระบบส่งกลิ่นเน่าเหม็นดังกล่าว
2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( Anaerobic Bacteria ) ซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนเหมือนกลุ่มแรก ทำปฏิกิริยาย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได้ สามารถทำงานย่อยสลายร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้ การดึงมาใช้งานทำได้ค่อนข้างยาก ถึงแม้ในระบบบำบัดจะมีจุลินทรีย์กลุ่มนี้อยู่ แต่มีปริมาณน้อย จะไม่เหมือนกลุ่มแรกที่สามารถดึงมาใช้งานได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนนี้ขึ้นในห้องปฏิบัติการ ข้อดีของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็คือ มีความทนทานหรือต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่ากลุ่มแรก ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่วิกฤตได้
ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิกิริยาการย่อยสลายจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ตราบใดที่มีจุลินทรีย์ย่อยสลาย ในธรรมชาติจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีทั้งกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนผลลัพธ์จากการย่อยสลายของเสียต่างๆจะได้เช่นเดียวกันกับปฏิกิริยาด้านบน ดังนั้น จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะหมายถึงจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสองกลุ่มนี้ ( กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆได้ดี การย่อยสลายของเสียต่างๆจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากเพียงพอที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆได้ทันเวลา ไม่เกิดของเสียล้นระบบ ของเสียถูกทำลายย่อยสลายแปรเปลี่ยนสถานะของสสารไปเป็นตามสมการด้านบน
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คืออะไร ?
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama ) คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสีย ) และการบำบัดกลิ่น ( ดับกลิ่น ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาทั้งการย่อยสลายของเสียและการบำบัดกลิ่น ไม่ไปแย่งหรือดึงออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน และสามารถทำงานร่วมกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี จัดอยู่ในกลุ่ม 10% ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์หรือมีประโยชน์ตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถทนทานกับสภาพแวดล้อมที่วิกฤตได้ เช่น ในระบบบำบัดหรือในบ่อบำบัดที่มีปัญหาในเรื่องค่า DO ต่ำมากๆ ( ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียต่ำ ) หรือมีค่า pH ต่ำมากหรือสูงมาก กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะไม่สามารถทนแรงต้านทานของสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตเช่นนี้ได้ จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในระบบบำบัด แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถต้านทานสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ได้ ทำงานย่อยสลายของเสียได้ตามปกติ ช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดในระบบบำบัดให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ตลอดเวลา ในยามที่ระบบบำบัดมีปัญหามีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย
จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดใด ?
จุดอ่อนของระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ( Activated Sludge : AS ) ซึ่งระบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน ถ้าดูแลรักษาบริหารจัดการระบบไม่ดีพอ จะเกิดปัญหาขึ้นกับระบบบ่อยๆ โดยเฉพาะค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจจะไม่ผ่านเป็นบางค่าหรือหลายๆค่าก็มีให้เห็นเป็นประจำเช่นกัน โดยเฉพาะค่า BOD , SS , TDS ที่สูงกว่าปกติ รวมไปถึงค่า TKN , FOG , S เป็นต้น สาเหตุที่ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้สูงก็เนื่องมาจากปริมาณของเสียในน้ำเสียมีมาก ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียมีน้อย ซึ่งไม่สมดุลกัน จึงส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งแต่ละค่าไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดก็มีผลโดยตรงต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ค่า pH ต่ำหรือสูงเกินไป ก็สามารถทำให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อได้ตลอดเวลา หรือกรณีที่ค่าออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ( ค่า DO ต่ำ ) ก็มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีพและการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้ามาทดแทนและเสริมในจุดนี้ เพื่อให้ระบบบำบัดทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทนแรงต้านทานจากสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้ ทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเท่ากับว่าถึงแม้ในน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียได้ตามปกติ ค่า pH ในน้ำเสียจะสูงหรือจะต่ำก็ไม่มีผลกระทบใดๆ ทนกับสภาวะแวดล้อมในน้ำเสียที่วิกฤตได้สูงกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน เติมเต็มและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดที่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อยหรือกรณีจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อ ( สังเกตได้จากน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงในบ่อบำบัด ) ในบ่อเกรอะซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน ออกซิเจนมีเบาบางหรือแทบจะไม่มีอากาศเลย เต็มไปด้วยก๊าซพิษ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ในขณะที่ในบ่อเกรอะเต็มไปด้วยของเสียและสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก จุลินทรีย์ย่อยสลายมีน้อย ( เป็นกลุ่มย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ) ทำให้เกิดปัญหาทั้งของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆบำบัดได้ไม่ทัน การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อเกรอะจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มจุลินรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีคุณสมบัติในข้อนี้ จะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ( ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ) รวมถึงการบำบัดกลิ่น ( ดับกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในบ่อเกรอะโดยตรง
ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น ( ดับกลิ่น ) ในเวลาเดียวกันทันที โปรดระวังของลอกเลียนแบบและแอบอ้างจากเรา ซึ่งมีมิจฉาชีพลอกเลียนแบบละเมิดโดยที่เราไม่ได้อนุญาตใดๆ ของแท้ต้องที่นี่..เท่านั้น
(((( สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย กดที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ ))))